فعالیت های فرهنگی بیشتر در شهرستان


این عضو شورا گفت: قبل از فعالیت های عمرانی، فعالیت های فرهنگی لازم است تا حس تعلق و مسئولیت نسبت به شهر در شهروندان روشن شود.

مینا نهامین: فعالیت های فرهنگی بیشتر در شهرستان

به گزارش شهرخان، مینا نهامین ضمن بررسی لایحه اجرای ماده ۹ خرید ملک برای اجرای چند پروژه عمرانی شهری گفت: قبل از استفاده از قوانین تکلیفی برای تملک اراضی بهتر است فرهنگ سازی شود. زمینه ای در اذهان مردم وجود داشته باشد تا مشارکت مردم با شهرداری همراه شود.

وی گفت: باید اعتمادسازی شود تا مردم حسن شهرنشین باشند و در تملک زمینی که با پرداخت قیمت های کارشناسی ارائه می شود، قبل از اعمال ماده ۹ و اجبار، با اشتیاق و اشتیاق حمایت کنند. پیش رفتن. شهرستان ها باید مشارکت کنند.

این عضو شورا گفت: قبل از فعالیت های عمرانی، فعالیت های فرهنگی لازم است تا حس تعلق و مسئولیت نسبت به شهر در شهروندان روشن شود.

مینا نهامین این اهمیت در نهایت از خرابکاری در شهر جلوگیری می کند و باعث ایجاد حس مالکیت در شهروندان و تعهد لازم برای ایجاد یک شهر خوب می شود.

وی از شهرداری و کارشناسان خواست در قیمت گذاری و پرداخت به موقع عدالت را رعایت کنند و تمایل مردم به همراهی و طولانی نشدن کسب و کار را از بین نبرند. زیرا رضایت مردم اولین بحث در اقدام شهرداری است.

شورای اسلامی شهر اردبیل