فعالان جهادی شاهزادگان اردبیل شدند


شهردار اردبیل در دیدار همراه خود بچه ها شهریار به رویداد روز جوان ذکر شد: بچه ها شهریاری کدام ممکن است متشکل اجتناب کرده اند فعالان جهادی محلات هستند بازوی محکم مجموعه مدیریت شهری در بهبود همه جانبه محله هستند. شهر

فعالان جهادی  شاهزادگان اردبیل شدند

شاهزادگان جوان بازوی محکم مدیریت شهری هستند

به گزارش شهرخان، شهردار اردبیل ذکر شد: مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بچه ها در بهبود باکلاس شهر حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ماهانه متشکل اجتناب کرده اند فعالان جهادی در محلات بهبود همه جانبه شهر شناخته شده به عنوان بازوی نیرومند شهری مدیریت.”

محمود صفری همین الان در نشستی صمیمی همراه خود شاهزادگان جوان (فعالان جهادی محلات) ضمن تبریک روز جوان ذکر شد: حضور بچه ها در چهل سال قبلی اجتناب کرده اند تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایران مشمول برگزیت نیست. همین الان بچه ها انقلاب اسلامی زیربنای گام دوم انقلاب هستند.

بهبود باکلاس شهر درهم آمدن است مشارکت بچه ها است

وی همراه خود خاص اینکه بچه ها در تمامی بخش های سیاسی، مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس همراه خود حضور شخصی اجتناب کرده اند نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گاه بخش جهاد را توقف نکردند، تصریح کرد: در همه بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله اقداماتی است کدام ممکن است {در این} زمینه موجود است. وی افزود: مخالفان مقامات همواره امتحان شده می کنند ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها بچه ها را علیه نظام تنظیم دهند با این حال در نبرد تحمیلی جوانانی مشابه با شهید مهدی باکری نماد دادند کدام ممکن است جوان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی کردند کدام ممکن است این مقامات متعلق به آقای دکتر است. آقا امام همراه خود پاسداری اجتناب کرده اند آرمان های مقدس این نظام.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت به همان اندازه مقدمه منجی عالم بشریت یکپارچه می تواند داشته باشد.

شهردار اردبیل خاطرنشان کرد: بچه ها سرزنده محلات اردبیل ابراز صمیمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً جهادی کرده اند کدام ممکن است شهرداران جوان برای مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در امور شهری گفتن آمادگی کردند. جای احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قدم در خور شهرسازی باید فرخنده باشد.

وی همراه خود تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت جهادی بچه ها محله در هنگام بارش با کیفیت صنعتی برف در اردبیل، ذکر شد: بچه ها شهریار بازوی محکم مجموعه مدیریت شهری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سنت سازی می توانند کارآمد، مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدل باشند. مشکلات شهر.”

افزایش ۷ برابری بودجه باکلاس شهرداری اردبیل

صفری به افزایش هفت برابری بودجه باکلاس ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بهبود سنت شهر نیازمند حمایت گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها {است تا} همراه خود مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور آنان به بهبود باکلاس کدام ممکن است صادق شهر حسینی است برسیم. “

{در این} نشست عباس ابراهیمی رئیس اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی شهرداری اردبیل همراه خود خاص اینکه ساختار شازدهان جوان در راستای گام دوم انقلاب توسط این گروه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد، ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی بسیج قطعا {خواهد بود}. در بحث مدیریت شهری کدام ممکن است بی شک نیروهای پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خادمان مومن هستند تاثیرگذار باشند.

وی به برپایی جشنواره محله سودآور در بلند مدت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: هدف اجتناب کرده اند اجرای ساختار جوان شهریار تحمیل پیوندهای واسط بین ساکنان محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار اردبیل برای معامله با به مشکلات محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان است. آرزو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ بهتر از ارائه دهندگان به مسئولان شهری.» به ساکنان حاضر تبدیل می شود.

# محمود_صفری
#صفر
#شهدار_اردبیل
# دانشگاه_اردبیل