فرهنگ زیست محیطی فناوری و نوآوری به سرعت در حال رشد است – شما آنلاین هستید


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشاورزی یکی از صنایعی است که از فناوری هایی استفاده می کند که کارایی گام و کیفیت محصول را برای توسعه بهبود می بخشد. صنایع جهانی و استراتژیک در تمامی این کشورها از روش های سنتی به سمت استفاده از فناوری های نوظهور حرکت می کنند […]