فراخوان سومین جشنواره پویانمایی روز جهانی قدس چاپ شده شد


به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان برگزاری سومین جشنواره در سراسر جهان انیمیشن روز جهانی قدس همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۳ هجری قمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه روز جهانی قدس همراه خود مانترا «خیانت به روال سازی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید “پریشانی”. روز پریشانی.» محتوای متنی تصمیم به رئوس مطالب زیر است:

بسما در موجود است

امام خمینی (ره) روز قدس روز اسلام است

انصافاً کارتون ما در امور بین الملل سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند کودک های خوبی کدام ممکن است روی آن کار می کنند تشکر کنیم. امام خامنه ای

همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ هجری قمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه روز جهانی قدس، سومین جشنواره در سراسر جهان انیمیشن روز جهانی قدس نامیده تبدیل می شود.

این جشنواره به همت خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری کمیته حمایت اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی افراد فلسطین (تکیه کن به ریاست جمهوری اسلامی ایران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط شهید فاضل برگزار تبدیل می شود. برای تحقیق استراتژیک (عراق)، جنبش وفا اسلامی (بحرین)، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی کامل آثار هنری اسلامی.

عنوان:

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این دوران اجتناب کرده اند جشنواره مصادف است همراه خود امتحان شده پوچی {برای عادی} سازی روابط کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی همراه خود رژیم اشغالگر قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود ملاحظه به نزدیک کردن روز قیامت {به روز} بیت المقدس امسال، همراه خود ۲ موضوع زیر برگزار تبدیل می شود:

۱. خیانت برخی اجتناب کرده اند رهبران عرب در روال سازی روابط همراه خود اسرائیل

۲. روز پریشانی (روز ایجاد ملت اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی افراد فلسطین)

مقررات:

۱. هر کاریکاتوریست ممکن است همراه خود کمتر از ۳ تأثیر (در مجموع ۶ تأثیر) در هر موضوع مسابقه نمایندگی تنبل.

۲. کارتون های ارسالی باید A4 همراه خود فرمت jpg را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانایی ۳۰۰ dpi باشد.

۳. استراتژی اجرا رایگان است.

۴. انیمیشن حاضر شده به زبان انگلیسی باید طبق مثال زیر نامگذاری شود:

عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان خانوادگی طراح – شماره ایمپکت شماره تلفن در کنار (همراه خود پیشوند ملت).

۵. کاریکاتور به صورت «ضمیمه» به دبیرخانه جشنواره نامه الکترونیکی شود.

۶. نمایندگی کنندگان باید شکل نمایندگی در جشنواره را پر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس های شخصی را به در کنار انیمیشن نامه الکترونیکی کنند.

۷. دبیرخانه کشتی کننده شکل را صاحب انیمیشن ارسالی راه اندازی شد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نشان دادن خلاف آن، تأثیر مربوطه را اجتناب کرده اند مسابقه بردن می تنبل.

۸. منصفانه کارتون نباید اجتناب کرده اند جشنواره عکس جایزه می گرفت. در صورت عدم رعایت این شرط، تأثیر ارسالی در مسابقه نمایندگی داده نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه بالقوه پس گرفته می تواند.

۹. آثار مرتبط همراه خود هر ۲ موضوع همراه خود هم داوری خواهند شد.

۱۰. حق استفاده اجتناب کرده اند آثار نمایندگی کننده به هر نحوی برای دبیرخانه جشنواره محفوظ است.

۱۱. به کلیه نمایندگی کنندگان شهادت دادن نمایندگی در جشنواره اعطا می تواند.

۱۲. کشتی انیمیشن به منزله پذیرش اصول مسابقه است.

جوایز:

نفر اول: دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰۰ یورو.

نفر دوم: دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ یورو.

نفر سوم: دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ یورو.

کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار انتشارات:

۱. مهلت کشتی:

فینال مهلت بدست آمده کارتن به دبیرخانه جشنواره ۲۱ ژوئن ۱۴۰۱ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲) می باشد.

۲. نحوه کشتی:

نمایندگی کنندگان باید «کارتون»، «شکل درگاه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عکس» را به نامه الکترونیکی جشنواره ([email protected]) کشتی کنند.

تصمیم همراه خود دبیرخانه:

در صورت از گرفتن هر گونه تذکر، توصیه شده، پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مشکلی در کشتی آثار همراه خود دبیرخانه جشنواره اجتناب کرده اند طرق زیر تصمیم بگیرید.

شماره تلفن: ۰۲۵ ۳۲۱۳۱۳۲۰ (ساعت تصمیم اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح الی ۱۴)

شماره در کنار: ۰۹۱۲۲۵۳۰۳۶۶

شماره پیامک: ۳۰۰۰۸۰۷۰۹۰۰۰۰۰

آنلاین موقعیت یابی جشنواره: https://arts.fa.abna24.com/p/cartoon-quds-1443

نامه الکترونیکی: [email protected]