غارهای مهم منطقه اردبیل درجه بندی شده اند


رامین جمشیدی گفت: با توجه به لزوم ساماندهی و حفاظت بهینه غارهای منطقه که از میراث ارزشمند طبیعی و تاریخی محسوب می شوند و همچنین…

من

رامین جمشیدی گفت: به دلیل لزوم ساماندهی و حفاظت بهینه غارهای منطقه ای که میراث ارزشمند طبیعی و تاریخی محسوب می شوند و رعایت قوانین و دستورالعمل های حفاظت و بهره برداری از غارهای ملی و رعایت ضوابط است. تصمیم گیری در اولین کارگروه غار شناسی استان گروه کارشناسی کارگروه غارشناسی منطقه ای متشکل از اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، دفتر فنی استاندار، آب منطقه ای شرکت و هیئت کوهنوردی ۲۰ غار از مهمترین غارهای شناسایی شده در منطقه را از کلاس اول تا چهارم تقسیم کردند.

معاون محیط زیست طبیعی استان اردبیل گفت: غارها پس از ارزیابی اهمیت حفاظت و بررسی شرایط فیزیکی و اجتماعی و سایر موارد موثر در طبقه بندی غارها، درجه بندی می شوند تا زمینه مناسب و قانونی برای بهره برداری پایدار از آنها فراهم شود. درجه اول به بالاترین ارزش طبیعی و دسترسی محدود تا درجه ۴ تقسیم شده توسط غارهایی با ارزش حفاظتی پایین تر.

جمشیدی گفت: در استان اردبیل غار یحکان که یکی از آثار طبیعی ملی و یکی از مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست است، عمدتاً از نظر ارزش حفاظتی طبقه بندی شده و مسئولیت حفاظت از سایر غارهای موجود در استانی که خارج از محدوده تحت مدیریت زیست محیطی بر روی آن قرار دارد. اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان است و نماینده این اداره کل به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه کارشناسی در زمینه درجه بندی غارهای منطقه ای همکاری افتخاری دارد.

وی در پایان با اشاره به نامگذاری روز دوم مهرماه به عنوان روز ملی غار گفت: دومین جلسه کارگروه غارشناسی منطقه ای همزمان با این شورای ملی برگزار می شود و در این جلسه طبقه بندی غارها در نهایت به تایید این کارگروه خواهد رسید.