عکاسی سه بعدی چشم ارزان با آب مروارید و سرطان مبارزه می کند – شما آنلاین


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طیف سنجی نوری روشی برای آنالیز طیفی است که برای اندازه گیری مولفه های طیفی یک نمونه استفاده می شود. طیف سنج شدت نور منبع را به عنوان تابعی از طول موج یا فرکانس نمایش می دهد. این ابزار در ابتدا برای مطالعه فیزیک پایه مورد استفاده قرار گرفت. […]