عملیات اجرایی موزه بادیه نشین در کرمی تحریک کردن شد


نمایندگان مجلس کرمی مغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت در بازدید اجتناب کرده اند محوطه موزه بادیه نشین اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات اجرایی آن خبر دادند.

عملیات اجرایی موزه بادیه نشین در کرمی آغاز شد

ولی اسماعیلی مشاور شهرستان های کرمی مغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگوت در مجلس شورای اسلامی در بازدید اجتناب کرده اند موزه بادیه نشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس فرماندار، رئیس اداره میراث باکلاس کرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل میراث باکلاس استان تجلیل کرد. گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی. سرمایه گذاری غول پیکر

این موزه کدام ممکن است اولین موزه بادیه نشینان استان اردبیل است همراه خود مانده منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومان میراث باکلاس در ساختمان نمایشگاه صنایع دستی واقع در شهر ولیصیر کرمی دایر تبدیل می شود.