عمران خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب تحریک عدالت همراه خود استعفا نامه به پارلمان می الگو


هندوستان تایمز گزارش می دهد کدام ممکن است پارلمان پاکستان، مجلس سراسری، ادعا به روز دوشنبه برای انواع نخست وزیر جدید تشکیل مونتاژ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهباز شریف، رئیس مقامات عمران خان، اولین جایگزین برای جانشینی وی شناخته شده به عنوان نخست وزیر باشد.

در ویدئویی کدام ممکن است حزب تحریک عدالت در توییتر آشکار کرده، عمران خان می گوید: «هرکس مردی را همراه خود پرونده های فساد ۱۶ میلیارد و هشت میلیارد روپیه شناخته شده به عنوان نخست وزیر انواع تنبل، توهین بزرگی به ملت است». ما اجتناب کرده اند مجلس شورای سراسری استعفا می دهیم.

عمران خان یعنی شهباز شریف. در سال ۲۰۱۹، دیوان محاسبات سراسری شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرش حمزه شریف را به اتهام پولشویی دستگیر کرد.

این آژانس روز یکشنبه مقالاتی را با توجه به نامزدی شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق برای پست نخست وزیری حاضر کرد.

فواد چودری، رئیس حزب تحریک عدالت در توییتر شخصی نوشت: «همه نمایندگان در حزب او به طور دسته جمعی اجتناب کرده اند مجلس شورای سراسری استعفا خواهند داد. کمیته پارلمانی برای اقدام عادلانه پاکستان انتخاب به استعفا اجتناب کرده اند مجلس سراسری گرفته است. درست در این لحظه تمامی اعضای مجلس استعفای شخصی را به رئیس مجلس تقدیم می کنند. ما برای آزادی خواهیم جنگید.»

علی حیدر زیدی، یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد حزب تحریک عدالت پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر اسبق دریانوردی در توییتر شخصی اجتناب کرده اند استعفای شخصی در مجلس سراسری خبر داد.

الزیدی تصویری اجتناب کرده اند استعفای شخصی را در توییتر آشکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است این سند به عمران خان، رئیس حزب عرضه داده شده است.

الزیدی در توییتر شخصی نوشت: ما تنظیم رژیم تحمل حمایت رژیم در پاکستان را تحت هیچ شرایطی مشروع نمی‌دانیم. نبرد برای حاکمیت پاکستان را افراد در جاده ها تصمیم گیری می کنند، ۹ این دزدان.

انتهای پیام