عرضه نهاده های دامی با قیمت های توافقی و کمتر از قیمت های اعلام شده – شما آنلاین هستید


عرضه نهاده های دامی به قیمت توافقی و کمتر از قیمت اعلام شده
عرضه نهاده های دامی به قیمت توافقی و کمتر از قیمت اعلام شده

به گزارش ایسنا، محسن شیراوند چندی پیش از عرضه نهاده های دامی در سامانه بازار با قیمت توافقی و کمتر از قیمت اعلامی خبر داد و اعلام کرد واردکنندگان برای این کار نیازی به مجوز دیگری ندارند. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا […]

به گزارش ایسنا، محسن شیراوند چندی پیش از عرضه نهاده های دامی در سامانه بازار با قیمت توافقی و کمتر از قیمت اعلامی خبر داد و اعلام کرد واردکنندگان برای این کار نیازی به مجوز دیگری ندارند.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی مداخله در بازار و تجارت را کاهش و به حداقل می رساند و بخش خصوصی می تواند بر اساس سازوکارهای بازار فعالیت کند. افزایش و کاهش قیمت نهاده ها در بازار به شرح زیر سقف قیمت برای خریداران و فروشندگان آزاد است و برای این منظور نیازی به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی نیست.
انتهای پیام