عدم درج قیمت؛ بیشترین تخلف پرونده شده برای اصناف


رئیس اتاق اصناف اردبیل اظهار داشت: بیشترین تخلفات پرونده شده برای اصناف در ایام عید عدم درج قیمت {بوده است}.

بسته کالای غذایی


مسعود ناصری راد بیشترین تخلفات پرونده شده برای اصناف در ایام عید را عدم درج قیمت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: علی رغم ابلاغ به تمامی صنوف با این حال برخی موارد همراه خود بی اطلاعی اقدام به درج قیمت ها نکرده بودند.

وی خاص کرد: در کل ایام عید ۳۹ هزار مورد بازرسی تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۴۳۱ پرونده به تعزیرات حکومتی استان کشتی شد.

رئیس اتاق اصناف اردبیل اظهار کرد: همراه خود تدابیر {انجام شده} در ایام عید، صنوف بی نظیر کدام ممکن است تامین کننده نیازهای بی نظیر ساکنان بود انصافاً سرزنده بودند.

ناصری راد افزود: در واقع افراد برای اطمینان اینکه در ایام عید، واحدهای صنفی تعطیل خواهند بود کالاهای می خواست شخصی را به صورت یکجا کسب می کردند کدام ممکن است این تاثیر عقب کشیدن دسترس در بازار داشت.

وی در طولانی مدت اظهار داشت: ما اجتناب کرده اند افراد پیش بینی داریم خریدهای شخصی را برحسب نیازهای روزانه انجام دهند به همان اندازه مشکلی دسترس در بازار به وجود نیاید.


روغن