طرح جایگزین روناک اردبیل مشخص شد


کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری اردبیل پروژه جدیدی را برای جایگزینی روناک انتخاب کرد که چند سالی نیمه تمام مانده بود.

طرح جایگزین روناک اردبیل مشخص شد

با حضور گروه سرمایه گذاری جدید، کمیسیون عالی سرمایه گذاری و شهردار اردبیل با اجرای طرح جایگزین پروژه روناک موافقت کردند.

جلسه کمیسیون عالی سرمایه گذاری به میزبانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل و با حضور مدیر شرکت سرمایه گذاری «برج سازان آسمان شهر» در اتاق جلسات شهرداری برگزار شد.

شهردار اردبیل در این جلسه و پس از بررسی طرح ها و تصمیمات و ارزیابی توان گروه سرمایه گذاری برج سازان آسمان شهر، پس از اخذ موافقت اعضای کمیسیون عالی سرمایه گذاری، با واگذاری زمین راکد موافقت کرد. پروژه روناک به طرح جایگزین ارائه شده توسط این گروه برای اجرای پروژه های تجاری. سرویس جدید، موافقت شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای شهر، پروژه خدمات بازرگانی جدید در محل پروژه قدیمی و راکد روناک آغاز به کار کند.

پروژه ساخت و ساز