صعود شمشیرباز ایرانی به میز اصلی شمشیربازی قهرمانی جهان – شما آنلاین هستید


به گزارش ایسنا، در سومین روز از رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ مصر، مسابقات شمشیر زنی بانوان برگزار شد و نمایندگان ایران موفق شدند به جدول اصلی این رقابت ها صعود کنند.

ایران در سابر بانوان سه نماینده داشت که نجمه سازانچیان در مرحله گروهی حذف شد اما پریماه برزگر و فائزه رفیعی به جدول اولیه صعود کردند.

در برنامه اولیه برزگر شکست خورد اما رفیعی به جدول اصلی صعود کرد.

نتایج بازیکنان مقابل ایران به شرح زیر است:
سطح گروه

نجمه سازانچیان: ۵ شکست و ۱ برد

فائزه رفیعی: ۵ برد و ۱ باخت

پریماه برزگر: ۴ برد و ۲ باخت

سازنچیان نتوانست به برنامه اولیه صعود کند. رفیعی و برزگر زودتر به جدول صعود کردند.

دور اول برنامه مقدماتی

استراحت فائزه رفیعی و پرمه برزگر.

دور دوم برنامه مقدماتی

فضه رفیعی از ایران ۱۵ – جولین کورتین از بلژیک ۱۴

پریماه برزگر از ایران ۸ – سابینا کریموا از آذربایجان ۱۵

جدول رده بندی حریفان در بخش های انفرادی مسابقات جهانی:

۷۵- پریماه برزگر

۱۱۶- نجما سازنچیان

انتهای پیام