صرفه جویی ۴ مگاواتی در مصرف برق اردبیل


حسین قدیمی گفت: با شروع طرح تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی در استان اردبیل روزانه ۳ تا ۴ مگاوات در مصرف برق استان اردبیل صرفه جویی می شود.

برج برق

حسین قدیمی گفت: با شروع طرح تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی در استان اردبیل روزانه ۳ تا ۴ مگاوات در مصرف برق استان اردبیل صرفه جویی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت و ابلاغ استانداری جهت صرفه جویی در مصرف برق در ساعات پیک تابستان و تابستان ساعت کاری دستگاه اجرایی استان اردبیل از شنبه ۲۱ خرداد لغایت شهریور ماه می باشد. ۲۳ از ساعت ۷ تا ۱۳: ۳۰ ست.

قدیمی گفت: هر روز فهرستی از دستگاه های اجرایی که بیش از یک قالب استفاده می کنند از نرم افزار مانیتورینگ استخراج و اخطارهای کتبی به این اداره ارسال می شود.

وی گفت: ۳۱۳ دستگاه اجرایی در استان توسط بازرسان انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل و میزان مصرف برق این ادارات رصد شده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: تمامی دستگاه های اجرایی و استانی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیر اداری ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش مصرف برق داشته باشند که در غیر این صورت با اخطار کتبی و قطعی برق رخ می دهد.

قدیمی گفت: از ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف برق ادارات استان که از ۲۱ خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، بازرسی روزانه از ادارات و دستگاه های اجرایی انجام شده است.

وی گفت: به بیش از ۵۰ مشترک اداری از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اخطار پرمصرف داده شده است که در صورت ادامه روند مصرف و کاهش مصرف برق این اداره؛ برق این ادارات قطع و اسامی آنها در رسانه های استانی منتشر می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: انعام مشترکان خانگی به این صورت است که به ازای هر کیلووات ساعت صرفه جویی در مصرف برق نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۵ برابر پاداش پس انداز دریافت کنند.