شکسته نشده کسب تضمینی گندم در اردبیل


مدیرکل غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی استانداری اردبیل تصریح کرد: سیلوی انبار خودکار در شهرستان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلوی ۵۰ هزار تنی “روح کندی مغان” کنار هم قرار دادن اکتسابی گندم ذخیره شده است در سال قبلی اجتناب کرده اند کشاورزان زحمتکش استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترتیب. به همان اندازه کنون حدود ۳۵۰ تن گندم ذخیره شده است اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ خریداری تبدیل می شود در امکانات تصمیم گیری شده، پول گندم خریداری شده اجتناب کرده اند کشاورزان در کمترین زمان واریز تبدیل می شود.

گندم

علی نوبخت بعدازظهر سه شنبه همراه خود ردیابی به تحریک کردن کسب گندم تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره شده است در سال ۱۴۰۰ در استانداری اردبیل گفت: این توسعه در امکانات تصمیم گیری شده شکسته نشده دارد کدام ممکن است سعی در رعایت پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند صف های تمدید شده است. در یک روز واحد روز .

وی همراه خود دقیق اینکه کسب تضمینی گندم اجتناب کرده اند ۲۱ فروردین در استانداری تحریک کردن شده است، ذکر شد: گندم های ساخت شده سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعلی در انبارهای کشاورزان به همان اندازه ۱۵ اردیبهشت همراه خود قیمت تضمینی امسال به کالا می رسد.

مدیرکل غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی استانداری اردبیل تصریح کرد: سیلوی انبار خودکار در شهرستان اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلوی ۵۰ هزار تنی “روح کندی مغان” کنار هم قرار دادن اکتسابی گندم ذخیره شده است در سال قبلی اجتناب کرده اند کشاورزان زحمتکش استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترتیب. به همان اندازه کنون حدود ۳۵۰ تن گندم ذخیره شده است اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ خریداری تبدیل می شود در امکانات تصمیم گیری شده، پول گندم خریداری شده اجتناب کرده اند کشاورزان در کمترین زمان واریز تبدیل می شود.

نوبخت به هزینه کسب تضمینی گندم خریداری شده توسط کشاورزان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: قیمت کسب تضمینی گندم طبق قیمت اعلامی مقامات در سال جاری ۱۰۵ هزار ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عرضه محصول به امکانات دولتی ۱۰ هزار ریال است. . شناخته شده به عنوان پاداش عرضه {در این} قیمت اضافه احتمالاً خواهد بود.

وی علاوه بر این مبنای محاسبه کاهش مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اثر را عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مبنای محاسبه قیمت کسب تضمینی در سال جاری علاوه بر این گزارش داده ها در سامانه پهنه بندی، ۱ نسبت کاهش مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نسبت کاهش غیرمفید {بوده است}. گروه جهاد کشاورزی: ​​این تشکیلات در هر شهرستانی الزامی است.