شهرداری همچنان از رویه های اشتباه استفاده می کند


حبیب فتحی با اشاره به اینکه روال های اشتباه و غیرقانونی همچنان در حال انجام است، گفت: نمونه این رویه اقساط ۶ ماهه چک های برگشتی و خسارات ناشی از دیرکرد است.

حبیب فتحی: شهرداری همچنان به رویه های اشتباه خود ادامه می دهد

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل گفت: شهرداری باید با راهکارهای قانونی حق خود را احیا کند و برای ارتقای خدمات رسانی به مردم تلاش کند.

شهرداری گیج شده است

به گفته شهرخان، حبیب فتحی وی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار داشت: در بررسی دقیق برخی از لوایح به نظر می رسد شورای شهر دچار سردرگمی شده است، از جمله قسط ۶ ماهه چک های برگشتی و خسارات ناشی از دیرکرد که به نظر می رسد. اصلا معتبر نیست

وی گفت: موضوع در کمیسیون حقوقی شورای شهر بررسی شده است اما از توضیحات ارائه شده قانع نیستیم و این لایحه با اشکال و ایراداتی مواجه است و قطعا در هیات تطبیق رای نخواهد داد.

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل با اشاره به اینکه رویه های نادرست و غیرقانونی در این منطقه انجام شده است، گفت: در بسیاری از شهرها شهرداری ها با ابزارهای قانونی مانند استفاده از قالب های بتنی در جلوی پارکینگ ها سعی در جلوگیری از تخلفات دارند. واحدهای مسکونی در کرج.ساخت غیرمجاز و بدون پایان.

شهرداری را به صورت قانونی پیگیری کنید

فتحی ادامه داد: برای احیای حقوق شهرداری باید از طریق قانونی جلوی تخلفات گرفته شود.

وی افزود: بهتر است به جای تقسیم چک های برگشتی چاره اندیشی شود تا این چک ها وصول شود و منبع درآمد شهرداری افزایش یابد.

اعضای شورای شهر اردبیل از تعیین تکلیف زمین وقف مرحوم بتمن قلیچ خبر دادند و گفتند: پس از سال ها پیگیری با همکاری وقف و امور بهزیستی، تکلیف زمین وقف مرحوم بتمن قلیچ مشخص شد و یک کلینیک کامل در این زمین ساخته می شود.

سخنان حبیب فتحی اینجا خواندن.

شورای اسلامی شهر اردبیل

شهرداری همچنان از رویه های اشتباه استفاده می کند