شهرداری باید در متن قرارداد نظر کارشناسی داشته باشد


دبیر دوم شورای شهر اردبیل گفت: شهرداری در متن قراردادها با سرمایه گذاران بخش خصوصی باید به گونه ای عمل کند که با رعایت موارد قانونی بی اساس باشد.

سافاری سلامت

متن قراردادهای بخش خصوصی را مبنا قرار ندهید


سلفی صفری در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل با اشاره به ساخت خانه بهداشت حضرت قائم(عج) توسط شهرداری در پارک غنی زادگان گلمغان گفت: این پروژه با زیرساخت های مناسب در یکی از مناطق دورافتاده شهر اردبیل اجرا شده است و امیدواریم که که مردم این منطقه از خدمات سودمند استفاده کرده و با تخفیف های ویژه از مزایایی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: با راه اندازی این مرکز بهداشتی و درمانی، دسترسی ساکنان این محله به مراکز درمانی آسانتر خواهد شد و تاثیر این طرح را در ارتقای بهداشت محیط و ارتقای سلامت مردم شاهد خواهیم بود.

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل با یادآوری ضرورت توسعه این مراکز در سایر مناطق شهر گفت: این طرح نه تنها موجب رضایتمندی مردم می شود، بلکه زمینه اشتغال بیکاران در حوزه بهداشت و درمان را نیز فراهم می کند. “

سلامت صفری از شهردار اردبیل خواست در متن قرارداد دقت بیشتری داشته باشد تا این مجموعه مانند پروژه تیراژه که در شهر تبدیل به لاشه شده است زمینگیر نشود.

وی افزود: نگاه شهرداری باید خدمات رسانی به مردم باشد و علاوه بر آن کارکنان و کارکنان شهرداری نیز از این گونه خدمات مجموعه با تخفیف ویژه بهره مند شوند.

سلامت صفری درباره عملکرد کلیه سازمان ها و معاونت های شهردار و ارائه گزارش به شورای شهر گفت: در قالب کنترل پروژه های عمرانی و فرهنگی، روسای سازمان و معاونین شهردار گزارش هایی از فرآیندها و ماموریت های کاری ارائه می کنند که به ناچار این اتفاق خواهد افتاد. و این گزارش منعکس شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود افزود: طی چند ماه آینده این گزارش از سوی دستگاه های مختلف به ویژه دستگاه های فرهنگی ورزشی تهیه می شود تا مردم و افکار عمومی نسبت به این گزارش ارزیابی کنند.