شهرداری باید تبعیض در بازگشایی را از بین ببرد


یکی از اعضای شورای شهر اردبیل گفت: شهردار اردبیل باید تبعیض در بازگشایی مناطق مختلف شهری را کنار بگذارد و این کار را با اولویت جالان داروپخش انجام دهد.

حبیب فتحی

توزیع دارو باید در اولویت بازگشایی باشد


حبیب فتحی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل با انتقاد از اعضای شورای شهر گفت: اعضا در جلسات کمیسیون به نظرات آنها احترام بگذارند و در کمیسیون و صحن علنی شورای شهر اظهارنظر مضاعف نکنند.

وی به لایحه بازگشایی جاده پیرشمس الدین با هزینه بیش از ۶ میلیارد تومان اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه اهالی مناطق سیزده گانه سالهاست به دلیل بازگشایی نکردن جاده داروپخش و پل منتهی به این جاده متضرر شده اند، اما وجود دارد. عدم نیاز به بازگشایی باند ۶ متری شهرداری بین ۶ تا ۸ میلیارد تومان هزینه دارد.

اعضای شورای شهر اردبیل ادامه دادند: اکثر اعضای شورای شهر از سیزده منطقه فرسوده اردبیل هستند و وضعیت اسفبار مردم استان را درک می کنند، در حالی که برخی نمی خواهند اولویت در این بازگشایی مورد توجه قرار گیرد و با اظهارات خود در عمل مغایرت دارد. چیز های دیگر.

فتحی در تشریح دلایل عدم توجه به بازگشایی جالان داروپخش در اردبیل به ویژه در محدوده پل داروپخش گفت: شهرداری باید پاسخگوی تاخیر در بازگشایی این مسیر باشد و ماده ۹ را اجرا کند و یا موافقت کند که این روند در اسرع وقت بازگشایی شود. تا حد ممکن.

وی افزود: مخالفت تعداد معدودی از ساکنان این منطقه نباید مبنای تاخیر ما در بازگشایی این مسیر باشد، در حالی که با دعوت از ۵ نفر از ساکنان این مسیر می توان این گره را به راحتی با رضایت یا به صورت قانونی بازگشایی کرد. مسیر ترافیکی را فراهم می کند که تبریک می گوییم.

عضو شورای شهر اردبیل ادامه داد: با توجه به ازدحام من در این مسیر اغلب اهالی می پرسند که بازگشایی و احداث این میدان در این مسیر چه زمانی انجام می شود و ما در پاسخگویی به این شهروند جز شرمندگی پاسخی نداریم.

فتحی لزوم بررسی لایحه ماده ۹ جاده داروپخش در جلسه رسمی شورای شهر را یادآور شد و اظهار داشت: به دور از طرح انتخاباتی این لایحه، بهتر است هر چه سریعتر این لایحه در شورا بررسی و اجرایی شود. با اولویت پس از تصویب شورای شهر

وی بیان کرد: از شهرداری صمیمانه می خواهیم که آزادسازی این مسیر را در اولویت کاری خود قرار دهد و به مطالبات مردم در این زمینه پاسخ دهد.