شاه گولو یا شاه برکه


بلوت گلی یا شاه گولو زمانی در زمان های قدیم به عنوان آبگیر برای آبیاری باغ ها و شالیزارهای اطراف استفاده می شد.

شاه گلی یا شاه گولو یا راجا کلام

بنا به گزارش دیدشهر، عمارت شاه گلو در زمان سلطان یعقوب آق قویونلو ساخته شد و در زمان صفویه حوض دیوارکشی شد و هشتمین پسر عباس میرزا این مکان را به تفرجگاه تبدیل کرد.

شاه گلو بزرگ‌ترین منبع ذخیره آب برای آبیاری باغ‌های منطقه شرقی تبریز تا دروازه تهران و طالب‌ق قبل از کارآمد شدن صفویان بود.

عمیق ترین قسمت استخر دوازده متر است، نام شاه گولو به معنای شاه پهلوی نیست، بلکه به معنای بزرگترین دریاچه شهر «شاه استخرها» است.

عکس: هادی روشن