سیلاب به روستاهای مشگین شهر خسارت وارد کرد


رئیس اداره امور آب شهرستان مشگین شهر ذکر شد: بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلاب به روستاهای مشگین شهر خسارت وارد کرد.

سیل و سیلاب


ارسلان فرجی اظهار کرد: بر تأثیر بارش باران موجب جاری شدن سیل در برخی رودخانه های شهرستان مشگین شهر شد در تأثیر بارندگی رگباری به میزان حدوداً ۵۰ میلی در حوضه رودخانه، قره سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل های منتهی به آن است بخصوص مسیل های آل محمدلو، صاحب دیوان، گوده کهریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوسف خان کندی سیلابی همراه خود دبی بیش اجتناب کرده اند ۳۵ متر تاس در ثانیه به بروز اتصال.

رئیس اداره امور آب مشگین شهر ذکر شد: سیلاب باعث خسارات انتقادی به اراضی کشاورزی، راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر مونتاژ ها شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تراس رودخانه قره سو رسوب گرفتگی موجب خسارت به اکثر حوضچه تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگیری جامعه پایاب سد احمد بیگلو شده است.

وی یکپارچه داد: متأسفانه سیلاب موجب تلف شدن بیش اجتناب کرده اند ۸۵۰ رأس گوسفند در مسیل آل محمد لو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمناً ۵ مکان پرورش ماهی نیز در روستای تبنق خسارت انتقادی دیده است؛ تمامی اکیپ های امدادی ازجمله هلال احمر سپاه، بسیج، شومینه نشانی، اجزا انتظامی، دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب معاونین فرماندار، امور آب شهرستان مشگین شهر، دامپزشکی، بیمه کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی همراه خود سنت شهرستان جهت کاهش رسانی به گوسفندان گرفتار در سیلاب کمک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین ساعت مردمان مسئولین در صحنه حاضر شدند به همان اندازه دامدار خسارت تمامی حیوانات شخصی را کدام ممکن است سیلاب گرفتار شده بود خارج کنند.


سیلاب