سه فضانورد روسی در عرض ۳.۵ ساعت به ایستگاه فضایی در سراسر جهان رسیدند


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری، نمایشگاه اسباب ورزشی استانبول همراه خود حضور ۳ برند خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی فرصتی بی همتا برای آشنایی همراه خود بروزترین tp-date برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروزترین tp-date محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات این صنعت است. برخی اجتناب کرده اند ورزشی‌سازان ایرانی ساخته می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموماً نمایندگی‌های خلاقی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ستاد فناوری پشتیبانی می‌کنند […]