سند تحقیق باید محور و مبنای طرح تحقیق و مطالعه باشد


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه اردبیل گفت: سند باید محور و مبنای طرح های پژوهشی، مطالعاتی و پژوهشی در اردبیل باشد.

داوود شایقی

داود شایقی ۲۴ مردادماه گذشته در جلسه کارگروه آموزش و پژوهش منطقه ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه اردبیل اظهار داشت: سند نیات منطقه که در قالب طرح پژوهشی و مطالعاتی به همه دستگاه ها ابلاغ شده است. می تواند بستر اجرای مطلوبی را در اختیار بگیرد که در قالب طرح پژوهشی آماده استفاده بیشتر از این بستر فراهم شده است.

وی تصریح کرد: اگرچه در حوزه پژوهشی با کمبود اعتبار از محل نیم درصد دستگاه ها مواجه هستیم، اما برای صرف یک میلیارد تومان در این زمینه بهتر است یک یا دو پروژه شاخص بر اساس اسناد مصوب داشته باشیم. برای به دست آوردن نتایج مطلوب از پروژه های تحقیقاتی این. بیایید مطالعه و تحقیق را ببینیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منطقه اردبیل گفت: علاوه بر فراخوان جذب طرح های مطالعاتی و پژوهشی از بین ۲۴ نهاد منطقه ای، امسال براساس دستورالعمل شورای عطاف، نیازسنجی در این حوزه انجام شد. ، به طوری که از ابتدای سال دوستان ما برای یافتن عناوین این پروژه آمار و آماده تماس تلاش خواهند کرد.

شایقی افزود: با ابلاغ بند «ه» قانون بودجه سال جاری مقرر شد طرح های پژوهشی در فرآیند علمی در نظر گرفته شود و از بین ۹۹ عنوان طرح پژوهشی ارسالی به دبیرخانه، ۴۹ عنوان انتخاب و ارزیابی و تصویب شود. . در این جلسه قرار داده است.