سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف برگزار شد – شما آنلاین هستید


سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف برگزار شد
سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف پژوهشگاه رویان با موضوع «رویکردهای نوین در بازسازی استخوان و غضروف؛ از ایده تا بالین» با رویکرد پزشکی بازساختی ۱۲ تا ۴ آذرماه سال جاری برگزار می شود. و مهندسی بافت در پژوهشگاه رویان. این سمپوزیوم برای دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و مدیرانی است که رشته های مرتبط دارند […]

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف پژوهشگاه رویان با موضوع «رویکردهای نوین در بازسازی استخوان و غضروف؛ از ایده تا بالین» با رویکرد پزشکی بازساختی ۱۲ تا ۴ آذرماه سال جاری برگزار می شود. و مهندسی بافت در پژوهشگاه رویان.
این سمپوزیوم برای دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و مدیران با رشته های مرتبط و با سخنرانی اساتید برجسته کشوری و بین المللی از کشورهای مختلف در دو روز و به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.
سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف پژوهشگاه رویان به معرفی جدیدترین موضوعات در زمینه پرینت زیستی سه بعدی، رویکردهای درمانی بافت و سلولی در حوزه مهندسی بافت، آزادسازی سلول های هدف با هدف آشنایی با محصولات پزشکی می پردازد. و بیومواد پیشرفته برای بازسازی استخوان و غضروف. به محصولات تجاری داخلی و بین المللی در این زمینه می پردازد.