سفری صادق خوب ملکه


نلی بلی، روزنامه نگار نیویورک تایمز، انتخاب عجیبی گرفت به همان اندازه کتاب معروف در اطراف دنیا را در ۸۰ روز به مشکل بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ماجراهای زیادی برخورد با شد.

وقتی شریک زندگی ژول ورن اجتناب کرده اند نلی روزنامه‌نگار جنجالی مشاوره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «هشتاد روز تولید دیگری قهرمان داستان {در سراسر} جهان مورد تمسخر قرار می‌گیرد»، هیچ‌کس پیش بینی نداشت کدام ممکن است این پیش‌سوراخ بینی در کمتر اجتناب کرده اند ۷۰ روز محقق شود! داستان اجتناب کرده اند آنجا آغاز تبدیل می شود کدام ممکن است ژول ورن در کتاب معروف شخصی به تماس گرفتن بازدید به جهان در هشتاد روز، مبلغ ۲۰۰۰۰ هزار هزار نفری را برای بازدید به در اطراف دنیا تصمیم گیری کرد.

این کتاب کدام ممکن است در سال ۱۸۷۳ چاپ شده شد، مفهوم خوبی برای روزنامه نگار جنجالی نیویورک تایمز آن روز بود به همان اندازه پس اجتناب کرده اند گزارش معروف شخصی اجتناب کرده اند بیمارستان روانی جزیره بلک ول، ماجراجویی جدیدی را تحریک کردن تنبل، با این حال این انتخاب اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا همراه خود ضرر مواجه شد: “تحت هیچ شرایطی ۹. مردانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شخص بیشتر است.» «خوب زن با بیرون تعدادی از شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از کیف {نمی تواند} به چنین سفری برود.» داستانی مشابه این: «فرار رکورد فیلیاس فاگ، قهرمان داستان جولورن، یعنی بازدید به دنیا. در کمتر اجتناب کرده اند ۸۰ روز.» در شماره همین الان اجتناب کرده اند اقامت سلام به ماجراهایی می پردازیم کدام ممکن است بیلی در کل بازدید ۷۲ روزه اش به در اطراف دنیا همراه خود آن برخورد با شد.

در گذشته اجتناب کرده اند آغاز این بازدید وصیت نامه بنویسید

همراه خود تمام آنچه در مقدمه مشاوره شد، الیزابت جین کوکران، اغلب به عنوان شناخته می شود نلی پلی، به طور غیرمنتظره ای بازدید شخصی را همراه خود خوب چمدان پر اجتناب کرده اند ۲ کلاه مسافرتی، سه روبند، خوب جفت دمپایی، ابزار نوشتن، سوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب لباس به نوک می رساند. خوب کابین نوزاد، خوب فلاسک نوزاد، خوب فنجان، مقداری فراهم می کند زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ۲۰۰ ۲۰۰ عدد، در صبح روز ۱۴ نوامبر ۱۸۸۹ اجتناب کرده اند کشتی بخار آگوستا ویکتوریا در بندر نیوجرسی، آمریکا تحریک کردن شد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است او به هیچ وجه به بازدید نرفته بود، ساده به زبان انگلیسی تسلط داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً اجتناب کرده اند سردردهای از حداکثر مبارزه کردن می برد. او بیشتر اجتناب کرده اند هرکسی سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات پایان دادن این بازدید را در کمتر اجتناب کرده اند ۸۰ روز می دانست، به همین دلیل در گذشته اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن این بازدید آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده وصیت نامه ای برای مادرش نوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاد. او در گذشته اجتناب کرده اند پرواز به خبرنگاران ذکر شد: ممکن است اجتناب کرده اند نابودی نمی ترسم.

دریازدگی اولین مانع

همراه خود وجود چهره شجاعی کدام ممکن است بیلی برای خبرنگاران، دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار به جا گذاشت، او می دانست کدام ممکن است خطرات احتمالاً زیادی موجود است. اولین مشکل او تفاوت همراه خود اقامت در اقیانوس بود. او اجتناب کرده اند اولین روز حضورش در کشتی بیش اجتناب کرده اند ۲۰ ساعت گم شدن بود، با این حال پس اجتناب کرده اند درمانی، خوب هفته درست جایگزین داشت به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند حضور در اولین مکان تعطیلات شخصی، لندن، اقامت در یکی اجتناب کرده اند بهتر از کشتی‌های اقیانوس پیمای جهان را تخصص تنبل. این هفت روز به قدری او را همراه خود مسافران کشتی حاوی کرده بود کدام ممکن است بعداً در محل کار خاطرات شخصی نوشت: «هفت روز پیش هیچ خوب اجتناب کرده اند مسافران را نمی شناختم، با این حال اکنون متوجه می شوم کدام ممکن است خیلی زود باید آنها را توقف کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این موضوع فوق العاده تحریک شدم. با این حال احساساتش بدون در نظر گرفتن بود، سفرش را برداشتن نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گرفت بود کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن سریعتر به مکان تعطیلات برسد.

راهنمایی وسوسه انگیز برای جلب رضایت جولورن در پاریس

در ساعت ۲:۳۰ بامداد یکشنبه، “بیلی” اجتناب کرده اند آگوستا ویکتوریا در تاریکی اجتناب کرده اند کشتی پیاده شد. خوب لوکوموتیو او را اجتناب کرده اند جایی کدام ممکن است در کانال انگلیسی لمس کردن به اینجا رسید به اسکله مخروبه ساوتهمپتون برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا همراه خود قطار پستی مخصوص به لندن سر خورد. در آنجا روزنامه نگاری اجتناب کرده اند لندن نامه ای اجتناب کرده اند نویسنده کتاب در اطراف دنیا در ۸۰ روز به او داد. نامه ای کدام ممکن است در آن ژول ورن از نزدیک خرس تاثیر این فاجعه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او دعوت کرد به همان اندازه همراه خود همسرش در فرانسه جلب رضایت تنبل. این راهنمایی وسوسه انگیز، اگرچه برخلاف این سیستم شلوغ بازدید او، به هزینه اجتناب کرده اند بازو دادن ۲ عصر خواب، همراه خود قطار راهی پاریس شد. دیدار همراه خود مشهورترین نویسنده آن روزهای جهان، مردی نسبتاً مختصر قد، همراه خود چشمانی کسل کننده، ریشی پر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع همراه خود کمک مترجم، دیداری سرشار اجتناب کرده اند الهام برای یکپارچه بازدید او بود.

اجتناب کرده اند اروپا به همان اندازه سرزمین فراعنه

اجتناب کرده اند رم به همان اندازه روده ها اهرام مصر در کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ روز. خیر، این یکی اجتناب کرده اند فروش رسانه های جهانی امروزی نیست. این چکیده ای اجتناب کرده اند بازدید ایندیگو اجتناب کرده اند دنیای غرب به شرق است. او وارد بخشی اجتناب کرده اند جهان شد کدام ممکن است در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپای غربی به «شرق» شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً سفرهایش را در آنجا گذراند. متنوع اجتناب کرده اند افراد در آن نقطه معتقد بودند کدام ممکن است بین دنیای به اصطلاح “متمدن” غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان “غیرمعمول” شرق تمایز موجود است. اگرچه او در روزهای در گذشته اجتناب کرده اند بازدید چیزهای زیادی دیده بود کدام ممکن است هم ناآشنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم شگفت‌انگیز بود، با این حال اجتناب کرده اند برخی جهات به سرزمینی انصافاًً ناشناخته بازدید نکرده بود. هر بندری کدام ممکن است او اجتناب کرده اند مصر به همان اندازه چین بازدید می کرد بخشی اجتناب کرده اند امپراتوری بریتانیا بود.

ببینید انگلیسی ها چگونه بنادر را دزدیدند

کشتی بخار حامل نیل پس اجتناب کرده اند تعدادی از روز بازدید به جنوب در طولانی شدن سواحل عربستان سعودی اجتناب کرده اند باب المندب (دروازه اشک) تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا {به سمت} شرق {به سمت} شهر بندری عدن در یمن حرکت کرد. اگرچه بیلی در تعدادی از هفته اول سفرش محل قرارگیری های جذاب متنوع را دید، با این حال هیچ خوب اجتناب کرده اند آنها به ابعاد ادن برای او غریبه به تذکر نمی رسید. همراه خود ملاحظه به گرمای از حداکثر هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اخطارها، وی انتخاب گرفت به در کنار فراوان اجتناب کرده اند مسافران اجتناب کرده اند عدن دیدن تنبل. او همراه خود توضیح دادن این شهر شناخته شده به عنوان دروازه هند، بعدها کسب اطلاعات در مورد تأثیر می گذارد بریتانیا در متنوع اجتناب کرده اند بنادر مهم جهان نوشت: “در کل سفرم، بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس متوجه شدم کدام ممکن است چگونه انگلیسی ها تقریباً همه بندرهای دریایی مورد کنجکاوی را دزدیده اند.”

برای یکپارچه مسیر اجتناب کرده اند واگن، الاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کمک بگیرید

اگرچه امتحان شده او برای خیلی زدن جهان در کمتر اجتناب کرده اند ۸۰ روز معمولاً مانع اجتناب کرده اند توقف او می شد، با این حال پس اجتناب کرده اند نزدیک به حداقل یک ماه بازدید مداوم، بیلی خواستن به نفسی داشت. در کل بازدید، نکاتی در این سیستم او وجود داشت کدام ممکن است باید برای تکل سریعترین کشتی توقف می کرد. یکی اجتناب کرده اند این ایستگاه ها در کلمبو، پایتخت مستعمره بریتانیا سیلان، کدام ممکن است اکنون سریلانکا نامیده تبدیل می شود، بود. سپس هنگ کنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن آمدند. علاوه بر این کشتی‌های بخار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطار، بازدید «فاجعه» برای ادغام کردن این روش‌های حمل‌ونقل تعجب آور است، اجتناب کرده اند جمله gyneriksha (واگنی شبیه واگن کدام ممکن است برای حمل کالا استفاده می‌شود)، قایق به تماس گرفتن کاتاماران، را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاغی به تماس گرفتن گلادستون نیز می‌شد.

ماجراجویی در روده ها ماجراجویی

ماجراهای «فاجعه» تمام نشده است. کنار اجتناب کرده اند تخصص ارجاع به افراد محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده فروشان جهان، بازدید اجتناب کرده اند معابد بودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری های دیدنی در هر شهر هنگ کنگ، او انتخاب گرفت کوه ویکتوریا – کوهی در وسط جزیره – را فتح تنبل. او بعداً در توضیح دادن ارتفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج آن نوشت: “منظره ارتفاع ویکتوریا شبیه هیچ عامل عکس نیست. مثل ممکن است بین ۲ بهشت ​​معلق هستم.” هر خوب اجتناب کرده اند این صدها قایق بعد اجتناب کرده اند تاریکی آفتاب را به ارمغان می آورد. این چراغ‌ها همراه خود چراغ‌های جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه‌ها، به تذکر می‌رسد کدام ممکن است آسمان پرستاره را اصولاً اجتناب کرده اند آسمان بالا نماد می‌دهند.» سپس به ژاپن سر خورد، جایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب طرف همراه خود سازه‌های باشکوهی مشابه مجسمه عظیم بودا در کاماکورا در جنوب یوکوهاما متعجب شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری انبساط خارق العاده ژاپن پس اجتناب کرده اند سقوط امپراتوری او به نوک بازدید شخصی نزدیک می شد.

پس اجتناب کرده اند ۷۲ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ ثانیه به سطح آغاز بازگردید

بازدید بیلی پس اجتناب کرده اند تخلیه گزارش خبری جنجالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشاگری با اشاره به وضعیت خوب خانه روانپزشکی در جزیره بلک ولز، ملاحظه رسانه ها را به شخصی جلب کرد. معروف ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرمخاطب ترین روزنامه های آن نقطه، جغرافیای تمام کشورهایی را کدام ممکن است وی به آن است بازدید کرده بود، چاپ شده می کردند. آنها حتی مسابقه ای برای تخمین زمان نوک بازدید او در بین بینندگان شخصی برگزار کردند. بیلی خودت را پیدا کن در ۲۵ ژانویه ۱۸۹۰ به سطح آغاز بازدید شخصی بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد خارق العاده ۷۲ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ ثانیه را در راه هایی بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰۰ کیلومتر در سیل گروه الهام بخش کننده به پرونده رساند. سفری پرماجرا کدام ممکن است علیرغم امتحان شده‌های مختلف برای تکرار آن، همراه خود این وجود اوست، اولین سفری کدام ممکن است داستان ژول ورن را در اقامت دقیق شبیه‌سازی می‌تنبل. سفری کنار اجتناب کرده اند نشان دادن سود های این روزنامه نگار، باعث شده به همان اندازه بی وقفه این بازدید را «بازدید ملکه نشین» بنامند.

نویسنده:نجات چیکونده | دارایی ها: heinzhistorycenter.org، smithsonianmag.com، nytimes.com