سرمربی پینگ‌پنگ دختران: هدف ما قهرمانی در ورزشی‌های کشورهای اسلامی است


به گزارش ایسنا، گروه سراسری تنیس روی میز دختران ایران تعدادی از مسابقه مهم چون قهرمانی جهان، ورزشی‌های کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی‌های آسیایی را جلو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض کدام ممکن است اردوهای کنار هم قرار دادن‌سازی شخصی را اجتناب کرده اند ۲۵ اردیبهشت ماه تحریک کردن تنبل.

حمیده ایرانمنش سرمربی گروه سراسری در اظهار داشت‌وگو همراه خود ایسنا به این سیستم‌های گروه سراسری ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تقریبا همه سراسری‌پوشان ما در لیگ ترکیه توپ می‌زدند، مدتی توقف کردیم به همان اندازه مسابقه‌شان تمام شود. سپس ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ فروردین انتخابی گروه سراسری را برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفر پنجم گروه سراسری خاص شد. گذشته تاریخی آغاز تمرینات را داده بودم با این حال چون یکسری اردوهای مشترک همراه خود گروه‌های عربی در ایران به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوهای پسران برقرار بود، به ضرر برخوردیم. در واقع گیمرها در اردوها به صورت گاه به گاه ورزش می‌کنند با این حال اردوی مناسب ما بعد اجتناب کرده اند مسابقات انتخابی گروه سراسری بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲۵ اردیبهشت در تهران تحریک کردن می‌شود.

او در شکسته نشده افزود: پریناز حاجیلو، مهشیداشتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه جمالی‌فر ۱۴ به همان اندازه ۲۱ اردیبهشت ماه برای برگزاری عالی اردوی مشترک همراه خود گروه قطر به این ملت اعزام می‌شوند. الینا رحیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیما صفایی {در این} گذشته تاریخی انتخابی گروه سراسری بچه ها را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند {در این} اردو نمایندگی کنند. اجتناب کرده اند طرفی ندا شهسواری هم در لیگ ترکیه ورزشی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان اعزامش {وجود ندارد}. کنار اجتناب کرده اند این اردو تعدادی از مناسبت بین‌المللی را هم اندیشه در مورد‌ایم کدام ممکن است منوط به پذیرش فدراسیون است.

ایرانمنش با اشاره به احتمال محافظت مقام قهرمانی در اطراف در گذشته در ورزشی‌های کشورهای اسلامی اظهار داشت: همه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ما اینجا است کدام ممکن است خوش رنگ‌ترین مدال را بگیریم با این حال باید واقع بین هم باشیم. رقبای ما مثل آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه واقعا سرمایه‌گذاری می‌کنند، خیلی اجتناب کرده اند گیمرها ترکیه در لیگ اروپا توپ می‌زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله ورزشی‌شان خیلی خوشایند شده است. اجتناب کرده اند طرفی گیمرها ما هم دائم در جاری اصلاح هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص بین‌المللی ملاکی بی نظیر برای مسابقات است. همراه خود این جاری تمام امتحان شده‌مان را برای کسب مقام به کار می‌گیریم.

انتهای پیام