سبقت گرفتن از زنان تلخ تر از مردان است! – شما آنلاین هستید


به گزارش ایسنا، افشین ملایی در مراسم افتتاحیه لیگ «ایروبیک ایران» با بیان اینکه زنان در حالت غیرفعال از مردان سرنخ ربوده اند، اظهار کرد: چرا این ورزش در بین بانوان رشد قابل قبولی ندارد؟ این سوالی است که باید مسئولان ارشد ورزش کشور به آن بپردازند و پاسخ درست را بیابند.

ملایی ادامه داد: فدراسیون ورزش های همگانی وظیفه خود می داند که فضا را برای حضور بانوان فراهم کند، متاسفانه اکثر فدراسیون ها فقط به ورزش قهرمانی می اندیشند و به ورزش همگانی توجهی ندارند و به همین دلیل باید تلاش کنیم این نقیصه برطرف شود.

رئیس فدراسیون همگانی ورزش با تاکید بر اینکه فدراسیون متبوعش تنها فدراسیونی است که برای رفع کم تحرکی برنامه دارد، گفت: با تمام توان در این مسیر حرکت خواهیم کرد و برنامه های مربوطه به عنوان مجموعه ای منحصر به فرد برای گروه های مختلف جمعیتی تعریف شده است. . .

ملایی افزود: پس از دوران کرونا، فدراسیون همگانی ورزش تصمیم گرفت ظرفیت داخلی انجمن را فعال کند و هر انجمن با کمیته مربوطه باید مانند یک فدراسیون برای رفع کم‌تحرکی بالقوه و بالفعل تماشاگران عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه لیگ ایروبیک بانوان سرآغاز تشکیل انجمن ایروبیک و استپ برای رسیدگی فعال و سیستماتیک به موضوع کم تحرکی بانوان بود که باید توسط مخاطبان رصد و پس از پایان لیگ به جمع بانوان ورزشکار ایروبیک اضافه شود، گفت: : سالها و ثبات شرط اصلی برای ادامه هر رویدادی است، بنابراین اگر تمرکز انجمن ایروبیک افزایش مخاطب باشد، در آینده ای نه چندان دور با حمایت فدراسیون و وزارت ورزش به فدراسیون تبدیل خواهد شد. و جوانان

انتهای پیام