ساده منصفانه عصر برای لذت صعود وقت داریم


محمد کیانی پس اجتناب کرده اند پیروزی برابر مس کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به فینال رقبا‌های لیگ برتر هندبال ملت، اظهار کرد: در ۲ نیمه اجتناب کرده اند همه گیمرها استفاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز معدود ورزشی‌هایی بود کدام ممکن است همه گیمرها راندمان بالای ۸۰ سهم داشتند.

وی در خصوص ورزشی در گذشته در مرحله سر خورد پلی آف، دلیل داد: ورزشی در پایین حریف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود سه سال بود کدام ممکن است در چنین جوی ورزشی نکرده بودیم. مسی‌ها انگیزه بالایی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امکانات آغاز کردند.

شرکت کننده گروه هندبال سپاهان اضافه کرد: در ورزشی در گذشته همراه خود خطاها خودمان، تعدادی از گل عقب افتادیم. با این حال همراه خود تخصص کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها توانستیم اجتناب کرده اند جنجال پوست پایین گذر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی را به نفع شخصی تمام کنیم.

وی همراه خود ردیابی به دیدار ظریف فینال لیگ برتر هندبال ملت، خاطر نماد کرد: تنها امشب را برای لذت صعود وقت داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فردا بر فینال هدف اصلی می‌کنیم به همان اندازه کاپ قهرمانی را به اصفهان معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هواداران تقدیم کنیم.

کیانی شکسته نشده داد: به انتهای فصل رسیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این می تواند یک سال فشار زیادی بر گیمرها بوده، با این حال امیدوارم {در این} زمان باقی مانده به همان اندازه فینال ریکاوری خوبی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امکانات به فینال برویم. تمام تلاشمان را برای قهرمانی می‌کنیم.

انتهای پیام