ساخت نانو ترانسفورماتور به نصف قیمت الگوی خارجی


به گزارش خبرنگار خبر گازری مهر به نقل اجتناب کرده اند معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناور، علی رضا مجید نیا، سرپرست کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پازاریابیک نمایندگی اطلاعات بنیان پاداش: آنچه توانستیم در محافظت کیفت حتی در نیمه های پایانی گنجانده است. موضوع منشأ عمق زراعی، نمایندگی ها، روغن نظارت ممکن است کدام ممکن است به آن است نسبت گرفت، انبساط بیرونی پدا کنند کجاست.

وی افزود: استفاده اجتناب کرده اند فناوری نانو در کاتالیزورهای خودرو روزی تحریک کردن شد کدام ممکن است این نمایندگی انتخاب گرفت اجتناب کرده اند یورو ۲ به یورو ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو ۵ حرکت تدریجی.

وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند تأثیرات مستقیم نانوتکنولوژی بر روی خوب جهان خاص اجتناب کرده اند چرخ دنده کاتالیزوری است کدام ممکن است دی اکسید کربن یکی اجتناب کرده اند دارایی ها بی نظیر آلودگی هوا است.

مجدانیا افزود: همراه خود ملاحظه به منظر می توانید اجتناب کرده اند راهکارهای نانوفناورانه سفارش دهید، اجتناب کرده اند کلیدهای کاتالیزور در ابزارهایی کدام ممکن است بر روی احتراق (NOx، HC، CO) کار می کنند همراه خود GAZHAI TEKRIC بیشترین استفاده را ببرید.

سرپرست کالا این نمایندگی خاطرنشان کرد: این نمایندگی مبدل های کاتالیزوری می خواست ملت را همراه خود فناوری نانو تامین کرده است.

وی اظهار داشت: {در این} مبدل های کاتالیزوری، تمامی فلزات گرانبها اجتناب کرده اند جمله پلاتین، پالادیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودیم به صورت نانوذراتی در تمامی سطوح اساس های کاتالیزوری کدام ممکن است دارای تخلخل بالایی هستند، چاپ شده تبدیل می شود.

تأمین

در آنلاین پس اجتناب کرده اند ساخت نانوترانسفورماتورها همراه خود نصف قیمت الگوی های خارجی برای شما ممکن است به نظر می رسد شد.