ساخت تجهیزات پالس اکسیمتر رومیزی توسط داده ها‌بنیان‌ها


به گزارش ایسنا، ابوالفضل شورورزی، عضو هیات مدیره این نمایندگی کسب اطلاعات در مورد این محصول ذکر شد: تجهیزات پالس اکسی‌متر رومیزی برای مقیاس‌گیری دوم‌ای سهم اشباع اکسیژن خون شریانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار نرخ ضربان مرکز در هر دقیقه است. این تجهیزات میزان مولکول‌های هموگلوبینی را کدام ممکن است همراه خود اکسیژن آمیخته شده است، مقیاس‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سهم دقیق می‌تدریجی کدام ممکن است میزان نرمال آن بین ۹۵ به همان اندازه ۹۷ سهم است، اگر این میزان در مبتلایان کمتر اجتناب کرده اند ۹۰ سهم شود، زنگ هشدار به صدا در می‌آید.

شورورزی، دقت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت رقبا همراه خود الگوی‌‎های خارجی را اجتناب کرده اند جمله مزایای این تجهیزات  عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تمامی سطوح مونتاژ این تجهیزات توسط این نمایندگی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لحاظ بهای تمام شده نسبت به محصولات خیلی شبیه خارجی مقرون به‌صرفه‌تر است.

عضو هیات مدیره این نمایندگی، امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان‌های ملت را شناخته شده به عنوان بازار هدف این محصول راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: در گام‌های بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند کسب مجوزهای اجباری، صادرات این محصول را به کشورهای همسایه نیز خواهیم داشت. علاوه بر این این محصول {به دلیل} کارکرد سرراست قابلیت استفاده در منازل را نیز دارد، ضمن این کدام ممکن است مدل خانگی این محصول نیز در جاری حاضر توسط این نمایندگی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازارهای خانه در دسترس بودن شده است.

شورورزی خاطر آرم کرد: ما برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازار تجهیزات پالس اکسی‌متر رومیزی اجتناب کرده اند تسهیلات قرض‌الحسنه الگوی‌سازی صندوق سلامت ثامن استفاده کردیم، این تسهیلات دومین تسهیلات دریافتی نمایندگی ما اجتناب کرده اند این صندوق است کدام ممکن است همراه خود تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر به‌موقع تکمیل شد.

حمیدرضا فرهادی، مدیرعامل صندوق سلامت ثامن در ارجاع به این نمایندگی ذکر شد: این نمایندگی داده ها‌بنیان در زمینه ساخت از دستگاه پزشکی ورزش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون سودآور به ساخت ۲ محصول داده ها‌بنیان همراه خود عنوان‌های شمارنده سوخت استریل (شناخته شده به عنوان اختراع تجاری‌سازی شده) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات پالس اکسی‌متر رومیزی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته برای هر ۲ محصول اجتناب کرده اند صندوق سلامت ثامن تسهیلات اکتسابی تدریجی.

فرهادی ذکر شد: تجهیزات پالس اکسی‌متر رومیزی تولیدی این نمایندگی دارای مجوز IMED اجتناب کرده اند اداره کل از دستگاه پزشکی ایران است.

انتهای پیام