زور طلا به فارکس نرسید


مسعود یزدانی در اظهار داشت‌وگو همراه خود ایسنا، {در این} اتصال اظهار کرد: طی عالی هفته جدیدترین  بهای طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد در ملت علیرغم افت بهای جهانی طلا  روندی صعودی طی کرد. به سبب افزایش نرخ فارکس در بازارهای خانه،  پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا نیز در نهایت هفته  نسبت به ابتدای هفته همراه خود انبساط علاقه مند به در کنار شده بود. بازار با این حال همچنان آرام است؛ علاوه‌ بر اینکه بازار همراه خود نوسان خاصی کدام ممکن است سبب تحمیل تقاضای کاذب شود برخورد با نیست،  در ماه‌ رمضان روال بازار نیز همین گونه بوده کدام ممکن است بازار پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا هم از اوقات فراغت بیشتری برخوردار است.

به آگاه معاون رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران، در هفته ای کدام ممکن است تحویل داد، برخلاف آنکه به سبب فاجعه اوکراین- روسیه پیش بینی می‌سر خورد اونس جهانی همراه خود افزایش قیمت مواجه شود با این حال قیمت هر اونس طلا {در این} هفته ۱۴.۵ دلار کاهش کشف شد. از سوی تولید دیگری با این حال نوسانات افزایش نرخ فارکس دسترس در بازار موجود در، مانع از تخفیف پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا شد. 

وی در اتصال همراه خود تنظیمات قیمت‌ها طی عالی هفته جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال قیمت‌های معاملاتی پایانی هفته اظهار داشت: چون آن است ردیابی شد اونس جهانی طلا {در این} هفته کاهش حدود ۱۴.۵ دلاری را تخصص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال نرخ پرونده شده برای آن به همان اندازه دوم تخلیه این گزارش ۱۹۱۶ دلار است با این حال نوسانات افزایشی نرخ فارکس سبب شد کدام ممکن است هفته برای پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا افزایشی نسبت به ابتدای هفته به نوک برسد. براین مقدمه پول نقد قالب جدید همراه خود ۶۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته به ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. پول نقد تمام قدیم نیز همراه خود افزایش ۵۰ هزار تومانی در نهایت هفته ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰  هزار تومان تصمیم گیری قیمت شده است.

یزدانی افزود: نیم پول نقد هم همراه خود افزایش ۵۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ هزار تومان رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد‌های گرمی نیز همراه خود ۲۰۰۰ هزار تومان انبساط قیمت در نهایت هفته ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. برخلاف انبساط قیمت تمامی عناصر پول نقد با این حال ربع پول نقد همراه خود کاهش ۵۰ هزار تومانی قیمت {در این} هفته برخورد با شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخریت پیشنهادات پایانی هفته ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان قیمت کاهش یافته شده است. حباب پول نقد نیز در جاری حاضر در محدوده ۴۹۰ هزار تومان قرار دارد.

معاون رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهرا تهران در اتصال همراه خود تخفیف ربع پول نقد برخلاف افزایش هرچند علاقه مند به سایر عناصر پول نقد اظهار داشت: دلیل برای این کاهش به سبب میزان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضایی کدام ممکن است کمتر شده، ایجادشده است. به خاطر داریم کدام ممکن است روزی ربع پول نقد به نسبت سایر عناصر فوق العاده پرهزینه‌تر بود، لذا اکنون افزایش آن خنثی شده است. 

عضو هیات مدیره اتحادیه مذکور شکسته نشده داد: {در این} هفته قیمت هر مثقال طلای آب شده (۱۷ عیار) شناخته شده به عنوان مبنای پیشنهادات طلا حدودا ۲۰ هزار تومان بالا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۵ میلیون تومان ۶۰۴ هزار تومان رسیده است. سرانجام هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار نیز در نهایت هفته همراه خود قیمت عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۳ هزار تومان دادوستد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید براین مقدمه نسبت به ابتدای هفته همراه خود افزایش ۴۵۰۰ تومانی مواجه شده است.

انتهای پیام