رییس گروه جهانی لاتاردو به ایران می‌آید


به گزارش ایسنا، عباس باقرپور فرستاده ایران در اتریش در توییتی همراه خود ردیابی به دیدارش همراه خود رییس گروه جهانی بازی نوشت: دیدار صمیمانه‌ای همراه خود رییس گروه جهانی بازی رزمی لاتاردو کدام ممکن است مقر آن در وین است، داشتم. آدام بیساو کدام ممکن است به دعوت کشورمان سریع به ایران می‌آید، گفتند اجتناب کرده اند بیانیه پیشرفت‌های ورزشکاران ایرانی {در این} سبک ورزشی شگفت‌زده شده است.

“لاتاردو” اجتناب کرده اند مخلوط کردن استراتژی‌های کاراته، جودو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوکس {تشکیل شده است}.

انتهای پیام