رکورد عکس به تماس گرفتن سلطان بسکتبال


به گزارش ایسنا، در یکپارچه تفریحی بسکتبال NBA، صبح بلافاصله (یکشنبه ۲۹ اسفند) لا لیکرز همراه خود نتیجه ۱۲۷ بر ۱۱۹ مغلوب حریف شخصی واشنگتن ویزاردز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبرون جیمز ستاره لیکرز رکورد عکس را در تفریحی تیمی شخصی پرونده کرد. . عنوان.

کینگ در تفریحی بلافاصله مقابل واشنگتن ویزاردز همراه خود کسب ۳۸ امتیاز به امتیاز ۳۶۹۳۰ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۳۶۹۲۸ امتیاز اجتناب کرده اند “کارل مالون” پیشی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین شرکت کننده پر امتیاز گذشته تاریخی NBA شد.

62214124 - رکورد دیگری به نام سلطان بسکتبال

در جاری حاضر نفر اول این لیست کریم عبدالجبار همراه خود ۳۸۳۸۷ امتیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبرون برای رسیدن به آن است باید ۱۴۴۰ امتیاز تولید دیگری داشته باشد. به نظر می رسد اگر مشکلی نبود به همان اندازه سه فصل بلند مدت خواهد شد این رکورد را به تماس گرفتن خودش پرونده تدریجی.

انتهای پیام