رویه ها و شرایط نامگذاری جاده ها


بر اساس آیین نامه ها و دستورات اجرایی، مسئولیت نظارت بر نامگذاری بر عهده «شورای نظارت بر نامگذاری معابر» تشکیل شده در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و شهرستانی است.

رویه ها و شرایط نامگذاری جاده ها

گزارش شهرخانبه استناد بند ب ماده ۷ «دستورالعمل اجرایی نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و مؤسسات عمومی» و بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون «تشکیل، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات». داتوک بندر» در سال ۱۳۷۵ در خصوص نامگذاری خیابان ها، میادین، معابر، معابر و کوچه های مناطق شهری به تصویب رسید و تغییر نام آنها توسط شورای اسلامی شهر انجام شد.

بر اساس بند ۱ ماده اول «آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و مؤسسات عمومی» مصوب ۲۶ آبان ۱۳۷۵، اسامی شخصیت های مهم تاریخ اوایل اسلام و انقلاب اسلامی و همچنین اسامی شخصیت های مهم در تاریخ اوایل اسلام و انقلاب اسلامی و … با ارزش ها شهدا و رویدادهای مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در اولویت قرار گرفته اند، ابتدا نام شخصیت های فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی مربوط به اندیشه، اندیشه و هنر و مظاهر طبیعت زیبای ایران در ردیف بعدی نامگذاری قرار دارند.

بر اساس بند ۷ این ماده همچنین می توان از شخصیت های سیاسی و جوامع و مکان های خارجی برای برقراری ارتباط سیاسی و فرهنگی با سایر کشورها نام برد و قابل اجرا است، از سوی دیگر در این زمینه اولویت با اسلام است. کشورها.

در بند ۱۰ این ماده تاکید شده است که مغازه‌ها، شرکت‌ها و مراکز کار و حرفه از ذکر نام‌های خارجی جدا خودداری کنند و نام این مکان‌ها فقط به زبان فارسی باشد. مگر در مواردی که طبق نظر شورای فرهنگ عمومی این اقدام برای برقراری روابط فرهنگی، علمی و سیاسی ضروری باشد.

بر اساس بند ۲ ماده دوم این آیین نامه، شهرها، شهرک ها، بنادر، رودخانه ها، جزایر، بزرگراه ها، جاده ها، بازارها و کوچه ها، مدارس و مهدکودک ها، پژوهشکده ها و اجتماعات علمی و فرهنگی، سالن های عمومی، بیمارستان ها و بهداشت و درمان. مراکز، سینماها و مراکز تفریحی و همچنین پارک‌ها و باغ‌ها، میادین و پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها، بانک‌ها، مراکز ورزشی و باشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و مراکز نوساز کار و حرفه مشمول نام‌گذاری و تغییر هستند. نام کانون طبق دستورالعملی که شورای فرهنگ عمومی تعیین می کند عمل می کند.

با توجه به بند الف ماده ۷ «دستورالعمل اجرایی آیین نامه نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و مؤسسات عمومی» و ماده ۱۳ «تعریف و آیین نامه قوانین تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۱»، نامگذاری و تغییر نام شهرها بر عهده دولت هیئت مدیره است.

رویه ها و شرایط نامگذاری جاده ها