روش جدیدی برای بسته بندی گوشت مرغ با هدف افزایش ماندگاری ابداع شد – شما آنلاین هستید


روش جدیدی برای بسته بندی گوشت مرغ با هدف افزایش ماندگاری ایجاد شد
روش جدیدی برای بسته بندی گوشت مرغ با هدف افزایش ماندگاری ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، گوشت مرغ پرورشی محیط مناسبی را برای تشدید میکروبی فراهم می کند و در نتیجه می تواند باعث اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین ها و همچنین تخریب فیزیکی و شیمیایی شود. با استفاده از آنتی اکسیدان ها می توان از فاسد شدن گوشت و همچنین تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن جلوگیری کرد. […]

به گزارش خبرنگار مهر، گوشت مرغ پرورشی محیط مناسبی را برای تشدید میکروبی فراهم می کند و در نتیجه می تواند باعث اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین ها و همچنین تخریب فیزیکی و شیمیایی شود.
با استفاده از آنتی اکسیدان ها می توان از در معرض قرار گرفتن گوشت و همچنین تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن و به خطر انداختن سلامت انسان جلوگیری کرد.
بر این اساس، بسته بندی گوشت با استفاده از ماده شیمیایی به نام پولولان با نانوذرات نقره به عنوان آنتی اکسیدان برای نگهداری گوشت جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار نگرفته است.
از این رو گروهی از محققان با کمک محقق ایرانی کامیار شاملی به بررسی این روش پرداختند.
آنها از پولولان با نانوذرات نقره روی گوشت مرغ استفاده کردند.
آنها طی تحقیقات خود گوشت را به مدت ۱۴ روز در دمای ۴± درجه سانتیگراد نگهداری کردند.
مطالعات نشان می دهد که استفاده از پولولان باعث حفظ بافت گوشت و ثبات رنگدانه و PH بافت ماهیچه سینه می شود.
گوشت مرغ نگهداری شده با پولولان با نانوذرات نقره پایداری اکسیداتیو بالاتری دارد و ظرفیت نگهداری آب بیشتری دارد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که چنین آنتی اکسیدانی هایی در حفظ کیفیت گوشت جوجه های گوشتی و پایداری اکسیداتیو با ماندگاری بیشتر کارآمدتر هستند.