روش تجربی ژن درمانی با سلول داسی شکل نویدبخش را در از بین بردن درد نشان می دهد


رویکرد تجربی ژن درمانی سلول داسی نویدبخش از بین بردن درد است | NHLBI، مؤسسه ملی بهداشت


رفتن به محتوای اصلی

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/