روسیه: عدم امکان تأثیر هماهنگی صلح همراه خود ژاپن/ هیئت اوکراینی دیکته های آمریکا را خاص می تدریجی


ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادعا‌ای اظهار داشت: ژاپن ۹ تنها اظهارات غیرقابل قبولی کرده است، اما علاوه بر این اقدامات خصمانه‌ای را نیز انجام داده است کدام ممکن است در سطح اول می‌تواند تحمل فشار قرار گیرد. پنالتی ها خاص شد. همه اینها مشخص است، به همین دلیل نمی توان به امضای عالی سند اساسی با توجه به روابط دوجانبه همراه خود کشوری در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است چشم انداز گستاخانه غیر دلپذیر نسبت به ما دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور سیستماتیک جستجو در خراب کردن به چیز خوب در مورد ما است. در چنین شرایطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن تحمل مدیریت ژاپن نمی توان اجتناب کرده اند بهبود روابط صحبت کرد.

زاخارووا اظهار داشت کدام ممکن است مشکل اوکراین به ۱ مشکل بی نظیر برای ریاست جمهوری ژاپن تغییر شده است، در حالی کدام ممکن است ژاپن مرزی همراه خود اوکراین ندارد.

وزیر خارجه ژاپن پیشتر در روز سه‌شنبه اظهار داشت امتحان شده‌های مسکو برای مرتبط کردن پاسخ توکیو به رویدادهای اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط دوجانبه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن غیرقابل قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناعادلانه است.

یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن در یک واحد کنوانسیون خبری اظهار داشت: حمله به اوکراین نقض در عمق اصول در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض نظم جهانی است. این مثبت است غیر باورپذیر است، قطعاً.

در همین جاری، زاخارووا تصریح کرد کدام ممکن است گروه مذاکره کننده اوکراینی حاوی در مذاکرات همراه خود روسیه بازخورد اوکراین را تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نمی شود، اما علاوه بر این به اصل آمریکا واقعاً کار می کند.

وی کسب اطلاعات در مورد تصمیم‌های کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو نیز اظهار داشت: اگر طرفی کدام ممکن است همراه خود آن مذاکره می‌کنید مشاور خواهید کرد باشد، می‌توان اظهار داشت‌وگوهای سازنده‌ای انجام داد، با این حال این برخلاف آنچه در اوکراین می‌بینیم است، از گروه مذاکره‌کننده به آمریکا تعیین می شود. دیکته می تدریجی.”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاخارووا خاطرنشان کرد: «وقتی مردمان تظاهر به تصویر اجتناب کرده اند میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شخصی می کنند، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند دیکته هایی را کدام ممکن است برای او یا او نوشته شده است را می خوانند، چه نوع اظهار داشت وگویی انجام تبدیل می شود؟» بالقوه است دیالوگی وجود داشته باشد، با این حال به نتیجه جذاب منتهی نخواهد شد.

انتهای پیام