رفتار چگونه بر چاقی و لاغری ما تأثیر می گذارد؟


محققان انگلیسی در مطالعه ای بر روی افراد با وزن های مختلف به نتایجی دست یافتند که نشان می دهد رفتار و گفتار سایر افراد تاثیری بر اضافه وزن ندارد.

رفتار چگونه بر چاقی و لاغری ما تأثیر می گذارد؟

تاثیر رفتار بر افزایش وزن چیست؟

شهرخان، افراد چاق و دارای اضافه وزن قربانی رفتار دیگران هستند. برخی رفتارها مانند متلک، توهین و انتقاد توسط همکاران یا خانواده انجام می شود که اثرات روانی بر افراد چاق دارد.

محققان انگلیسی در این رابطه مطالعه ای انجام دادند که نشان داد برخی رفتارها بر افرادی که دارای اضافه وزن هستند تأثیر فیزیکی دارد. در واقع خطر افزایش وزن قابل توجهی دارد.

محققان دانشگاه کالج لندن ۵۰۰۰ بزرگسال را که دارای وزن ایده آل، اضافه وزن و چاق بودند مورد مطالعه قرار دادند. در فواصل زمانی معین، پرسشنامه ای به شرکت کنندگان داده شد که مورد ارزیابی قرار گرفت و در این

این پرسشنامه سوالاتی در مورد افزایش وزن، بی احترامی، آزار و اذیت دیگران می پرسد.

مشاهده اول نشان داد که رفتار آزاردهنده باعث افزایش وزن این فرد شد و یک سوم افراد دارای اضافه وزن به طور قابل توجهی تحت تاثیر این رفتار قرار گرفتند و نتایج غیرمنتظره ای به دست آمد.

که نشان می دهد رفتار آزاردهنده با افزایش وزن مرتبط است.

محققان در این مطالعه دریافتند شرکت‌کنندگانی که نسبت به سایرین اضافه وزن داشتند، به دلیل رفتار دیگران، هر سال دو کیلو اضافه وزن اضافه کردند.

لازم به ذکر است که این پدیده به ویژه چاقی دور کمر به عنوان یک عامل خطرناک در بروز بیماری های قلبی عروقی و متابولیک شناخته شده است و تشخیص محققان نشان می دهد که چاقی هفت خطر را به همراه دارد.

بیماری به سلامتی انسان تبدیل می شود.

رفتارهای آزاردهنده چگونه منجر به چاقی می شود؟

محققان انگلیسی ثابت کردند که رفتار آزاردهنده منجر به استرس فیزیولوژیکی، استرس و اضطراب در افراد چاق می شود و سپس برای رفع این حالت، جذب غذاهای چرب، شیرین و پر انرژی می شوند و فعالیت بدنی این افراد کاهش می یابد.

چاقی