رفتار بدی که باعث سکته زن خانه دار شد


یک زن انگلیسی که در سفر به استرالیا درخت کریسمس خریده بود پس از بازگشت از سفر با صحنه هولناکی مواجه شد.

یک زن انگلیسی که در سفر خود به استرالیا درخت کریسمس خریده بود، هرگز تصور نمی کرد که با منظره ای وحشتناک روبرو شود. لین چپمن که تا به حال مار را در طبیعت ندیده بود، پس از بازگشت به انگلستان پس از دیدن یک مار پیتون غول پیکر دچار سکته مغزی شد.

ماجرا از این قرار است که این زن پس از بازگشت از سفر به همراه دوستش درخت کریسمس را در بالکن خانه خود گذاشتند و روز بعد سر کار رفتند. آن روز عصر، وقتی لین و همسرش از سر کار به خانه آمدند، متوجه اتفاق مشکوکی در بالکن آپارتمانشان شدند.

لین در این باره گفت: ما طبق معمول بعد از ظهر از سر کار به خانه آمده بودیم، همیشه دو پرنده برای خوردن به بالکن ما می آمدند، اما آن روز صدای عجیب دیگری از بالکن آمد. همسرم کنجکاو برای تحقیق به بالکن رفت. اما متوجه شدم که او پس از باز کردن در بالکن به عقب رفت.

رفتار بدی که باعث سکته زن خانه دار شد

لین افزود: «این واقعاً ترسناک بود زیرا ما هرگز فکر نمی‌کردیم مار را دور درخت کریسمس ببینیم. من تا حالا مار از نزدیک ندیدم چون از مار میترسم. البته خیلی هم بد نبود، چون بالاخره برای اولین بار مار را از نزدیک دیدم.»