رشد ماهانه پایه پولی در ژوئن منفی بود – شما آنلاین هستید


به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی و بر اساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، تحلیل رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند نزولی این متغیر همانند ماه های گذشته است. کل نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ و نسبت به رشد نقدینگی در مدت مشابه سال قبل (۶.۶ درصد) ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد. ۱.۰ امتیاز درصد کاهش یافته است.

همچنین نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۳۷.۸ درصد افزایش یافت که ۲.۵ واحد درصد آن ناشی از افزایش پوشش آماری (افزودن اطلاعات بانک مهر اختیار در آمارهای پولی به دلیل ادغام بانک‌ها) بود. متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط است و در صورت عدم توجه به افزایش پوشش آماری، رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به ۳/۳۵ درصد کاهش می یابد.

بنابراین رشد نقدینگی ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ (بر مبنای همگن) نسبت به رشد مدت مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
پرداخت های دولت در سه ماهه اول سال جاری بر اساس منبع سپرده آن است.

پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ با ۶.۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۹.۲ درصد محقق شده است.

همچنین پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ ۲۷.۸ درصد افزایش داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد) ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

خاطرنشان می شود، روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد منضبط دولت و سیاست های پولی و نظارت فعال بانک ملی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۱ رسید.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت ماه (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ماه امسال منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است. ) .

عامل اصلی تغییر پایه پولی پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش عمومی با افزایش معادل ۱۶.۷ واحد درصدی رشد پولی بوده است. پایه ای. مهمترین عامل در افزایش سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی از طریق اجرای طرح همگانی سازی توزیع عادلانه یارانه ها و سپرده های یارانه نقدی (مرتبط) است. تا دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان داشت که برخلاف روال سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ که تامین مالی دولت عمدتاً با اتکا به منبع موجودی حساب خزانه و بر اساس ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام می شد. . پرداخت های دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ عمدتاً به منبع سپرده آن بستگی داشت.

این در حالی است که در سه ماهه اول سال جاری، بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، در حالی که بدهی دولت در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، بنابراین یکی از تحولات مثبت است. در خصوص روابط مالی دولت ها و بانک مرکزی که به ویژه به رویکرد منضبط دولت سیزدهم مربوط می شود، اتکای بیشتر دولت به منابع خود است.

سایر اجزای پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ نقش کاهنده ای در رشد پایه پولی داشته اند. به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک نگارا، خالص دارایی های خارجی بانک نگارا و تقاضای بانک نگارا از بانک ها در رشد پایه پولی دوره مذکور به ترتیب معادل ۶.۷-، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده است.

مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش میزان عملیات بازار آزاد در قالب قراردادهای بازخرید (ریپو) است. ) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثر پولی ناشی از اجرای طرح همگانی سازی توزیع عادلانه یارانه ها می باشد.

همچنین لازم به توضیح است در مدت مشابه سال قبل خالص دارایی های خارجی بانک نگارا با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد یکی از عوامل افزایش رشد پایه پولی بوده است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک نگارا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مربوط به اثر پولی ناشی از تفاوت خالص نرخ خرید و فروش ارزهای بدون قیمت است. این در حالی است که به دنبال حذف ارز ممتاز در تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

در پایان خرداد ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۹۷۲ رسید. به این ترتیب افزایش ضریب نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ ۰.۴ درصد کاهش یافته است که نسبت به رشد ضریب نقدینگی فزاینده در مدت مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسید. عامل اصلی افزایش نرخ رشد نقدینگی کاهش ذخایر اضافی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ است.

انتهای پیام