رحمتی کدام ممکن است تغییر به فاجعه تبدیل می شود


نویسنده: صادق پارسا

آبگرفتگی Flooded

بارش برف زمستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران بهاری امسال اصولاً اجتناب کرده اند سالهای در گذشته بود.

در امتداد طرف این رحمت الهی با این حال مشکلات زیادی را برای ساکنان تحمیل کرده است.

یکی اجتناب کرده اند این مشکلات شیوع سیلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی بود.

با این حال علت آبگرفتگی در شهرها بویژه در اردبیل چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا هر ساله شاهد این مشکل هستیم؟

عرض کم کانال های شهری، لاغر نادرست معابر، ریختن زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک هادر جوی‌ آب … اجتناب کرده اند جمله عومل تحمیل آبگرفتگی است.

گرچه شهرداری اردبیل اجتناب کرده اند ماه‌ها در گذشته به در نظر گرفته شده پاکسازی انهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی‌ها بوده‌ است ولی به توضیحات ردیابی شده این مشکلات همچنان پابرجاست.

با این حال عدم ملاحظه به زیرساخت‌های شهری یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی می باشد کدام ممکن است در تعدادی از دهه جدیدترین مورد غفلت قرار گرفته است.

الگوی بارز این مراقبت نشده ها، سر ریز شدن فاضلاب های شهری به معابر کلی هنگام بارندگی است.

این مشکلات نماد می هد کدام ممکن است سیستم فاضلاب شهری کدام ممکن است شخصی باید منبعی برای مخلوط شدن آبهای سطحی باشد شخصی دچار اشکال
بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری جوابگوی شهری همچون اردبیل نیست.

بنا بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضروت موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به امور شهری شهرداری اردبیل در بودجه سال ۱۴۰۱ ، اعتباری برای مخلوط آوری آب های سطحی اندیشه در مورد است.

امید {می رود} در امتداد طرف ملاحظه مدیران شهری سایر گروه ها مرتبط همچون آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب شهری نیز در رفع این اشکال گامهای موثری بردارند.