رتبه چهارم اردبیل در مصرف گاز


مدیرعامل شرکت گاز منطقه ای اردبیل تصریح کرد: اردبیل منطقه سردسیری است و در آخرین نقطه گازرسانی کشور قرار دارد و از نظر مصرف گاز منطقه چهارم کشور محسوب می شود.

رتبه چهارم اردبیل در مصرف گاز

به گزارش دیدشهر، مدیرعامل شرکت گاز منطقه ای اردبیل با بیان اینکه منطقه اردبیل در آخرین نقطه انتقال گاز کشور قرار دارد، گفت: مصرف گاز در اردبیل هر ساله ۱۰ درصد و ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می یابد. گاز منطقه مصرف در بخش خانگی و مابقی در نیروگاه ها و صنایع مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در مراسم امضای تفاهم نامه شرکت گاز و اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل برای فرهنگ سازی استفاده ایمن و بهینه از گاز با استفاده از ظرفیت مدارس و دانش آموزان گفت: : این تفاهم بر اساس تفاهم نامه بین وزارت نفت و آموزش و پرورش است و از ظرفیت دانش آموزان برای تأثیرگذاری بر خانواده ها استفاده می کنیم و دانش آموزان نیز به نوعی مسئولیت پذیری خواهند کرد.

میر سعید سید متین اظهار داشت: در اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز به دانش آموزان پایه ششم به عنوان کمک گاز دماسنج داده می شود تا بتوانند دمای خانه خود را کنترل کنند و ما نیز امکانات لازم را ارائه خواهیم کرد. مربیانی که به آنها آموزش دهند

وی ادامه داد: بیش از ۹۹ درصد آتش سوزی ها و مرگ و میرهای ناشی از مصرف گاز ناشی از عوامل انسانی و سهل انگاری است و در سال گذشته ۱۹ نفر بر اثر گازگرفتگی در استان و فرهنگ سازی استفاده ایمن و بهینه از گاز جان خود را از دست دادند. می تواند این را کاهش دهد. خسارت.

مدیرعامل شرکت گاز منطقه ای اردبیل افزود: تمامی شهرستان های استان و ۹۷ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند و گازرسانی به ۶۴ روستا در دستور کار قرار دارد و عملیات انتقال گاز به چهار روستای استان آغاز شده است. .

سید متین با اشاره به وجود شبکه انتقال گاز به طول ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر و ۲۵۷ هزار انشعاب گاز در منطقه، پیش بینی کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ گازرسانی به منطقه اردبیل به پایان برسد و این منطقه به عنوان منطقه سبز معرفی شود. .

وی بیان کرد: اردبیل استان سردسیری است و در آخرین نقطه انتقال گاز کشور قرار دارد و از نظر مصرف گاز چهارمین استان کشور محسوب می شود و هر ساله ۱۰ درصد افزایش مصرف داریم. ، و ۵۰ تا ۶۰ درصد گاز استان برای مصارف خانگی و مابقی مصرف خانگی است. نیروگاه ها و صنایع اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت گاز منطقه ای اردبیل ادامه داد: اولویت تامین گاز برای مصارف خانگی است و در منطقه با عدم تعادل گاز مواجه هستیم یعنی مصرف بالاتر از تولید و در صورت نیاز و حفظ پایداری از شبکه گاز خانگی باید بخشی از گاز صنعتی قطع شود و ترویج فرهنگ بهینه و ایمن در خانواده می تواند تعادلی در مصرف و تولید آن ایجاد کند.