رای آخرین کمیته استیناف با توجه به مدافع گروه سراسری ایران


به گزارش ایسنا، نهمین فاصله مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند به همان اندازه ۶ فروردین ماه به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار تبدیل می شود. {به دلیل} عدم ورود سوریه به ورزشگاه، این سیستم مسابقات به سختی تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا روز تعطیلی گروه ها است. {در این} مسابقات ۵ گروه اجتناب کرده اند قزاقستان، ازبکستان، هند، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه حضور دارند […]