راه حلی برای جلوگیری از کاهش جوجه ریزی تنظیم کنید – شما آنلاین هستید


در جلسه ستاد تنظیم بازار خوزستان که امروز ۲۷ تیرماه در اهواز برگزار شد، آقارضا فتوحی در گفتگو با دامپزشکی استان گفت: باید بدانیم جوجه کشی های استان چند و در چه وضعیتی هستند. همه حاضران در جلسه باید هفته آینده راه حلی ارائه دهند که چه کاری باید انجام شود تا جوجه ریزی کاهش نیابد.

وی افزود: از آنجایی که مرغ زنده فقط در استان خوزستان به فروش می رسد باید از کشتار غیرمجاز در این منطقه جلوگیری کنیم.

فتوحی با اعضای جلسه صحبت کرد و توضیح داد: باید زمینه کار را فراهم کنید و با کمک شهرداری در چهار گوشه شهر کشتارگاه ایجاد کنید. راه اندازی دامداری ها در مناطق روستایی می تواند کشتار غیرقانونی را از سطح جاده ها جمع آوری کرده و از بیماری های مشترک بین انسان و دام جلوگیری کند.

معاون استاندار خوزستان با بیان اینکه مسئولانی را برای سامان دادن به امور تعیین کرده اند، گفت: شما مسئولان موظف هستید این گونه مسائل را پیگیری و رصد کنید تا کارها سامان یابد.

وی بیان کرد: نباید بگذاریم تولید آسیب ببیند و زمانی که تولید تحت تاثیر قرار بگیرد در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

فتوحی درباره مبردها نیز توضیح داد: موضوع افزایش قیمت مبرد گازی نیاز به پیگیری دارد. یکسری افراد مولد هستند که از دولت تسهیلات می گیرند و به ضرر مردم کار می کنند و ما موظف هستیم جلوی آنها را بگیریم و نظارت کنیم.

انتهای پیام