رئیس فدراسیون کشتی راه اندازی شد شد


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون در حکمی حمید یاری را شناخته شده به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب کرد.

جاری پیش اجتناب کرده اند این ریاست شورای کشتی استان البرز را بر عهده داشت کدام ممکن است در سال های فعلی همراه خود انتقادات زیادی اجتناب کرده اند سوی شورای کشتی قلمرو مواجه شده است.

رئیس خدمه کشتی البرز سریع راه اندازی شد تبدیل می شود.

انتهای پیام