رئیس فدراسیون جهانی والیبال: بی صبرانه منتظر دیدن نیروی کار دختران ایران در بازیهای آسیایی هستم


به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مکان فدراسیون جهانی والیبال، فدراسیون والیبال ایران اختصاص داده شده به ارتقای مرحله نیروی کار سراسری والیبال بانوان شخصی شده است کدام ممکن است {در این} راستا فدراسیون جهانی والیبال اختصاص داده شده شده در راستای این سیستم رشد‌ جهانی والیبال، برای یکسال معلم در اختیار  تیمهای در جاری پیشرفت قرار دهد.

فدراسیون جهانی والیبال همراه خود فراهم کردن معلم برای ۱۲ ماه، حمایت اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری والیبال بانوان ایران را در سال ۲۰۲۲ تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون والیبال ایران معلم ایتالیایی الساندرا کامپدلی را تواند به شما کمک کند افزایش انجام این نیروی کار در مرحله بین‌المللی انواع کرد.

فدراسیون والیبال ایران هم ورود این نیروی کار به حداقل یک کمپ تمرینی بی نظیر همراه خود پتانسیل ها گروه جهانی را تضمین کرده است. این نیروی کار علاوه بر این ادعا به در ورزشی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ در سپتامبر ۲۰۲۲ نمایندگی تنبل کدام ممکن است اولین حضور آنها {در این} مناسبت اجتناب کرده اند سال ۱۹۷۴ است.

دکتر آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی والیبال {در این} باره اظهار داشت: ما اختصاص داده شده به ارتقای مرحله والیبال {در سراسر} جهان در ورزشی های پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران هستیم. بازی ما ذاتاً دارای تعادل جنسیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما می‌خواهیم ضمانت حاصل کنیم کدام ممکن است این امر در رشد موازی نیروی کار های پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران {در سراسر} جهان منعکس تبدیل می شود.

ما اجتناب کرده اند دیدن تأثیر سازنده ساختار حمایت مربیان در کمک به نیروی کار سراسری دختران ایران برای افزایش مرحله فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی شخصی خوشحالیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اینکه ببینیم آنها در هانگژو ۲۰۲۲ چگونه حرکت خواهند کرد، شادی ها زده‌ایم.

محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران اظهار داشت: همراه خود حمایت FIVB، معلم الساندرا کامپدلی اجتناب کرده اند ایتالیا توانسته است به ما کمک تنبل به همان اندازه این سیستم های شخصی را برای والیبال بانوان ایران محقق کنیم. ممکن است معتقدم والیبال تنها موضوع ورزشی در ایران است کدام ممکن است ممکن است خوب کمپ تمرینی بی نظیر برای بانوان تحمیل تنبل کدام ممکن است این امر ممکن است مسیر موفقیت آنها را به راحتی تنبل. راهبرد فدراسیون والیبال ایران رشد برابری جنسیتی دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران در والیبال است.

آلساندرا کامپدلی، سرمربی نیروی کار ایران نیز اظهار داشت: همراه خود این تعهد، ممکن است معتقدم FIVB اجتناب کرده اند والیبال بانوان ایران حمایت اجباری را برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط انجام می‌دهد. نیروی کار بانوان بزرگ شده ایران باید در سطح اول اجتناب کرده اند تذکر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی پیشرفت تنبل به همان اندازه فرصتی داشته باشد همراه خود بهتر از نیروی کار های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی رقبا تنبل. آنها جدا از ورزش، باید در برخی تورنمنت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های دلپذیر نمایندگی کنند به همان اندازه به آنها در کسب تخصص در سراسر جهان تا حد زیادی کمک تنبل.

انتهای پیام