رئیس سازمان فضایی روسیه برکنار شد


برو به خبر سیل برو به اورشلیم برو بهشت. یوری بوریسف مهم است بدانید که روسیه مسئول توسعه صنعت است.

راوزین حدود یک سال پیش راسکاموس (آژانس فضایی روسیه) مسئول است. او به خاطر دیدگاه ها و اظهارات صریح خود علیه آمریکا و اروپا شهرت دارد.

در سال جاری، پس از حمله روسیه به اوکراین، او بارها تهدید کرد که اگر تحریم‌های غرب و اروپا لغو نشود، با شرکای غربی در ایستگاه فضایی همکاری خواهد کرد. علمی و به یک پروژه فضایی دیگر پایان داد.

هفته گذشته آژانس فضایی اروپا به همکاری خود با روسیه برای یافتن نشانه هایی از حیات در مریخ پایان داد راوزین ریس این زمان برای رفتن به معبد در است ماموریت آنها مرده اند.

منبع

پست رئیس آژانس فضایی روسیه کنار گذاشته شد تا برای اولین بار در فضای مجازی شما ظاهر شود.