رئیس‌جمهوری مجارستان اجتناب کرده اند ویکتور اوربان خواست مقامات جدیدی تشکیل دهد


به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، «یانوش آدر»، رئیس جمهوری مجارستان به خبرنگاران ذکر شد: برای سومین بار اجتناب کرده اند ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان درخواست شده است‌ام کدام ممکن است مقامات جدیدی را تشکیل دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان وی این هدایت را پذیرفت. ممکن است مجدد تقاضا شخصی را روز دوشنبه در ابتدای مونتاژ پارلمان عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادم را برای محدوده مجدد ویکتور اوربان شناخته شده به عنوان نخست وزیر مطرح خواهم کرد.

انتهای پیام