دین محمدی: مجیدی را نمی توان به خاطر استفاده نکردن اجتناب کرده اند برخی گیمرها نقد کرد/ حسینی باید در گذشته اجتناب کرده اند ضربات پنالتی به میدان می به اینجا رسید.


شهداد مرتجی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، دانستن درباره دیدار تیمش مقابل تپاس کل ذکر شد: متاسفانه {در این} دیدار تعداد اندکی اجتناب کرده اند گیمرها کلیدی نیروی کار مصدوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها جوانی را به میدان فرستادیم با این حال چکیده من می خواهم. باید بگویم هندبال شکوه تفریحی کردیم.” او افزود با این حال در حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید […]