دلایل برکناری عسگری محمدیان توسط علیرضا دبیر – شما آنلاین


دلایل برکناری عسگری محمدیان توسط علیرضا دبیر
دلایل برکناری عسگری محمدیان توسط علیرضا دبیر

به گزارش ایسنا، عسگری محمدیان پس از ۲۷ ماه سرپرستی تیم کشتی مازندران از سمت خود برکنار شد و ۲۱ ماه از دوره او باقی مانده است. بر اساس استعلام خبرنگار ایسنا از فدراسیون کشتی، مهم ترین دلیل اخراج پیشکسوت کشتی ایران و دارنده ۲ مدال نقره المپیک، نارضایتی فدراسیون است. […]

به گزارش ایسنا، عسگری محمدیان پس از ۲۷ ماه سرپرستی تیم کشتی مازندران از سمت خود برکنار شد و ۲۱ ماه از دوره او باقی مانده است.
بر اساس استعلام خبرنگار ایسنا از فدراسیون کشتی، مهم ترین عامل اخراج پیشکسوت کشتی ایران و دارنده ۲ مدال نقره المپیک، نارضایتی فدراسیون کشتی از عملکرد ۲۷ ماهه وی است.
عسگری محمدیان در ابتدای کار خود قول جذب بخش خصوصی برای تامین مالی کشتی مازندران و کمک به باشگاه ها، مربیان و کشتی گیران منطقه کشتی مازندران را داده بود اما پس از ۲۷ ماه و با وجود پیگیری های مکرر مسئولان فدراسیون کشتی. ، این اتفاق نیفتاد و حتی ساخت و تجهیز خانه کشتی ساری مطابق انتظارات فدرال پیش نرفت.
با توجه به اهمیت تامین مالی منطقه کشتی برای رشد و توسعه کشتی و همچنین اهمیت ویژه منطقه مازندران برای فدراسیون کشتی، در ماه های اخیر از وی خواسته شد تا از سمت خود استعفا دهد که این امر محقق نشد. تا اینکه فدراسیون کشتی تصمیم به اخراج او گرفت.
در این بین عسگری محمدیان برای حضور در امور فنی تیم ملی پیشنهاد شد که پذیرفته نشد.
انتهای پیام