دفاع کردن به سمت آفتاب اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها منافذ و پوست جلوگیری می تدریجی


اگرچه هیکل ممکن است آسیب های ناشی اجتناب کرده اند آفتاب مستقیم خورشید را تحمل تدریجی، با این حال قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده آفتاب از حداکثر خورشید، سیستم امنیت را مختل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه تشکیل سلول های سرطانی تبدیل می شود.

صفحه بحث بیشتر سرطان ها آلمان معتقد است کدام ممکن است کارسینوم سلول بازال شایع ترین تعیین کنید بیشتر سرطان ها منافذ و پوست شفاف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات در سنین بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از پنجاه سالگی به نظر می رسد تبدیل می شود.

آن یک است تومور همراه خود انبساط آهسته است کدام ممکن است بیشتر اوقات در ناحیه طاسی در پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در مناطقی کدام ممکن است تا حد زیادی کشف نشده آفتاب قرار دارند، صورت، ابرو، گونه ها، سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشه ها به نظر می رسد تبدیل می شود.

در مرحله یک، عفونت به صورت خوب سطح بنفش روشن به نظر می رسد تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است عالی هر دو تمیز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان ناپدید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است خونریزی تدریجی.

اگرچه معمولاً به مرحله متاستاز کدام ممکن است از طریق آن سلول‌های سرطانی اجتناب کرده اند اندام آسیب‌دیده بی نظیر به سایر نیمه‌های هیکل حرکت می‌کنند، پیشرفت نمی‌تدریجی، با این حال می‌تواند باعث آسیب به احساس‌های فراگیر شود.

بیشتر سرطان ها سلول سنگفرشی

کارسینوم سلول سنگفرشی کمترین نوع بیشتر سرطان ها منافذ و پوست شفاف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً نواحی کشف نشده آفتاب خورشید را حاوی می تدریجی، با این حال ممکن است در تمام هیکل به نظر می رسد شود.

علائم آن به صورت خوب برآمدگی بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکسی روی درجه منافذ و پوست به نظر می رسد تبدیل می شود کدام ممکن است شبیه کاغذ سنباده است. دوست ندارم کارسینوم سلول اساس، کارسینوم سلول سنگفرشی ممکن است به همان اندازه مرحله متاستاتیک پیشرفت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تشکیل سلول های سرطانی در سایر اندام ها شود.

پیش آگهی زود هنگام

هرچه این بیماری زودتر پیش آگهی داده شود، احتمال معامله با بیشتر سرطان ها شفاف منافذ و پوست در همه انواع آن تا حد زیادی است. در تا حد زیادی اشیا، مداخله جراحی برای بردن ابدی آن کافی است. علاوه بر این خوب استراتژی رادیوتراپی هر دو کرایوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتودینامیک درمانی برای معامله با منافذ و پوست همراه خود لوسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژل تشکیل چرخ دنده سرزنده، در گذشته اجتناب کرده اند تابش پرتوهای آفتاب به محل آسیب موجود است.

برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها منافذ و پوست باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند لوسیون های ضدآفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس هایی کدام ممکن است منافذ و پوست را می پوشانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه پرهیز اجتناب کرده اند آفتاب در هنگام ظهر اجتناب کرده اند شخصی به سمت آفتاب خورشید دفاع کردن کنید. به طور گسترده، همراه خود افزایش سن، بیشتر سرطان ها منافذ و پوست را تجزیه و تحلیل کنید.