دزدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب خانه بوکس کارون!


حمید سیاحی رئیس شورای بوکس کارون در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: ۲ روز پیش متوجه شدیم کدام ممکن است از دستگاه اجرایی شورا برای ادغام کردن میز، صندلی، کولر آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر به خانه شکنی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بوکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سرویس بهداشتی نیز به خانه شکنی گذشت است. در درگاه بودند.” این موضوع به سرپرست اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها خوزستان نیز گفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی پیگیر آن {خواهد بود}.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند تیرماه سال قبلی کدام ممکن است سالن بوکس شهر کارون به فروش عمومی گذاشته شد، بوکسورهای این شهر تولید دیگری اجازه دریافت پذیرش در سالن را نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوکسورهای ما هم اجازه دریافت پذیرش در سالن را نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانستند بازی کنند. سیتی.” گروه سراسری نگاه به گذشته.

رئیس شورای بوکس کارون ذکر شد: در چنین شرایطی {نمی دانم} وظیفه بچه ها علاقمند به بازی شهرستان کارون بر عهده کیست. ما نخبگان زیادی در منطقه بوکس داریم با این حال همراه خود این کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند ورود ورزشکاران به سالن بوکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر خانه شکنی فراهم می کند اجرایی بوکس ضربه بزرگی به این منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران ما وارد شده است.

انتهای پیام